Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 444

k upřesnění usnesení Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 199 ze dne 2. 10. 2000 k prodeji bytových domů s pozemky - II. etapa (1. část) privatizace bytového fondu - Boleslavská čp. 1989 s pozemkem parc. č. 2653, k. ú. Vinohrady, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
prodej obytného domu čp. 1989 s pozemkem parc. č. 2653 k. ú. Vinohrady, Boleslavská 20, Praha 3, Bytovému družstvu Boleslavská 1989/20 za kupní cenu ve výši 5 394 690 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části