Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 440

ke zrušení příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka

Zastupitelstvo městské části

I.  r u š í
příspěvkovou organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka ke dni 30. 6. 2002 

II.  u r č u j e,
1. že práva a závazky rušené příspěvkové organizace přecházejí dnem zrušení na zřizovatele Městskou část Praha 3
2. že majetek a s ním spojená majetková práva, který rušená příspěvková organizace užívá ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) a f) zůstává i po zrušení příspěvkové organizace ve vlastnictví hl. m. Prahy a je svěřen Městské části Praha 3

III. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1. 1. zveřejnit zrušení příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka podle § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login