Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 439

k odvolání Ing. Miloše Janíka z funkce tajemníka výboru finančního Zastupitelstva městské části a jmenování Ing. Petra Fišera tajemníkem výboru finančního Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  o d v o l á v á
Ing. Miloše Janíka z funkce tajemníka výboru finančního Zastupitelstva městské části

II.  j m e n u j e
Ing. Petra Fišera tajemníkem výboru finančního Zastupitelstva městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části