Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 438

k návrhu na odvolání Ing. Ivo Zemana z výboru kontrolního Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I. o d v o l á v á
Ing. Ivo Zemana z výboru kontrolního Zastupitelstva městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části