Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 435

k darům z grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e n a  v ě d o m í
doporučení výboru Zastupitelstva městské části pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 ze dne 13. 3. 2002 na poskytnutí darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím

II.  s o u h l a s í
s poskytnutím darů z grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 takto:
1. Společnost přátel divadla Paláce Akropolis 400 000 Kč
2. Tanec Praha 90 000 Kč
3. Kytara napříč žánry 2002 80 000 Kč
4. Junák - svaz skautů Bílý Vlk 90 000 Kč
5. Záměr městské části - výměna písku v pískov. 150 000 Kč
6. Sdružení Zvoneček Praha 74 000 Kč
7. xxxxxxxxxx - sport. centrum box 168 000 Kč
8. Žižkovské divadlo J.C. 163 000 Kč
9. Key Production - United Colours of Akropolis 450 000 Kč
10. DDM na Praze 3 90 000 Kč
11. Výtvarná škola V. Hollara 350 000 Kč
12. CIANT - e-radnice 350 000 Kč
13. ŽDHA - Euro - Connection 600 000 Kč
14. Divadlo MUT 300 000 Kč
15. SUPŠ - Žižkovo nám. 100 000 Kč
16. Občanské sdružení Pro Aero 90 000 Kč
17. Mamma Help 59 500 Kč
18. Evropský svátek hudby ČR 150 000 Kč
19. ZO ČSOP Koniklec 120 000 Kč
20. xxxxxxxxxx - Nekonvenční žižkovský podzim 100 000 Kč
21. Svaz důchodců ČR 25 000 Kč
Celkem 3 999 500 Kč

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. zajistit realizaci usnesení
2. tajemníku grantového a podpůrného fondu M. č. Praha 3

2. 1. dohlížet na dodržování grantových podmínek
3. Výboru Zastupitelstva pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

3. 1. znovu projednat žádosti Žižkovské divadelní a hudební agentury o poskytnutí finanční podpory na projekty “Divadlo života” a “Artfest” s ohledem na průběžné plnění grantového a podpůrného fondu finančními prostředky

Milan Č e s k ý
starosta městské části

Login