Všechny kandidátní listiny

Příjmení a jméno

zvolen za

 

kontakt

Bartko Jan Česká pirátská strana uvolněný radní bartko.jan@praha3.cz
    předseda - finanční výbor  
  předseda zastupitelského klubu člen - komise pro vedlejší hospodářskou činnost    
Belecová Jana Česká pirátská strana předsedkyně - výbor pro majetek  belecova.jana@praha3.cz
    členka - výbor pro dotační politiku  
Bellu Alexander, Mgr. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní člen - výbor pro územní rozvoj  bellu.alexander@praha3.cz
  předseda zastupitelského klubu člen - kulturní komise    
    člen - komise pro transparentnost a informatiku  
Bína Jan, Bc. TOP 09 a Starostové (STAN) člen - výbor pro dotační politiku bina.jan@praha3.cz
Bogdanová Lucie, Mgr. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní členka - výbor pro výchovu a vzdělávání   bogdanova.lucie@praha3.cz
    členka - komise pro sociální politiku  
Brückner Filip, Bc. ANO 2011 člen - výbor pro majetek bruckner.filip@praha3.cz
Brychtová Margita Česká pirátská strana místopředsedkyně - bytová komise  brychtova.margita@praha3.cz
    členka - komise pro sociální politiku   
Dobeš Pavel, Mgr. TOP 09 a Starostové (STAN)   dobes.pavel@praha3.cz
Doseděl František, Mgr. Česká pirátská strana neuvolněný radní dosedel.frantisek@praha3.cz
Heller Josef, Ing. MBA TOP 09 a Starostové (STAN)   heller.josef@praha3.cz
Chmelová Martina, Mgr. Zelení a Nezávislí předsedkyně - komise pro výchovu a vzd aělávání   chmelova.martina@praha3.cz
    místopředsedkyně - komise pro sociální politiku   
Chour Martin Česká pirátská strana   chour.martin@praha3.cz
Kalivoda Tomáš, Bc. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní člen - finanční výbor kalivoda.tomas@praha3.cz
    člen - komise pro vedlejší hospodářskou činnost    
    člen - redakční rada Radničních novin    
Křeček Pavel, Mgr. TOP 09 a Starostové (STAN) neuvolněný radní krecek.pavel@praha3.cz
    člen - výbor pro majetek   
    člen - komise pro transparentnost a informatiku  
    člen - výbor pro územní rozvoj   
Materna Jan, RNDr. Ph.D. TOP 09 a Starostové (STAN) uvolněný radní materna.jan@praha3.cz
    předseda - komise životního prostředí  
    místopředseda - finanční výbor  
Michalk Žaloudek Matěj Ing. arch. Zelení a Nezávislí uvolněný člen ZMČ mzaloudek.matej@praha3.cz
  předseda zastupitelského klubu předseda - výbor pro územní rozvoj   
    místopředseda - dopravní komise   
Mikeska Tomáš, Ing. TOP 09 a Starostové (STAN) místostarosta mikeska.tomas@praha3.cz
Mikuláš Mojmír, Ing. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní člen - kontrolní výbor   mikulas.mojmir@praha3.cz
    člen - výbor pro dotační politiku  
    člen - komise pro vedlejší hospodářskou činnost    
    člen - dopravní komise   
Musil Pavel, JUDr. Česká pirátská strana neuvolněný radní musil.pavel@praha3.cz
    člen - kontrolní výbor    
Novotná Marcela, Ing. ANO 2011 místopředsedkyně - kontrolní výbor   novotna.marcela@praha3.cz
    členka - Komise pro strategické plánování a participaci  
Novotný Jan, Mgr. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní člen - výbor pro dotační politiku novotny.jan@praha3.cz
    člen - komise životního prostředí   
    člen - Komise pro strategické plánování a participaci  
    člen - bytová komise  
Papež Michal, Bc. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní člen - výbor pro územní rozvoj   papez.michal@praha3.cz
    člen - komise pro sport    
Pecićová Gabriela, PhDr. MBA Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní členka - kulturní komise   pecicova.gabriela@praha3.cz
Pecka Robert, Mgr. TOP 09 a Starostové (STAN)

předseda - výbor pro dotační politiku

místopředseda - kulturní komise 

pecka.robert@praha3.cz
    člen - finanční výbor    
Ptáček Jiří TOP 09 a Starostové (STAN) starosta ptacek.jiri@praha3.cz
    člen - výbor pro majetek    
Rut Ondřej, Mgr. Zelení a Nezávislí místostarosta rut.ondrej@praha3.cz
       
Říhová Lýdia, PhDr. Ph.D. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní členka - výbor pro výchovu a vzdělávání   rihova.lydia@praha3.cz
    členka - komise pro sociální politiku  
Soukup David, Bc. ANO 2011 člen - výbor pro dotační politiku soukup.david@praha3.cz
    člen - redakční rada Radničních novin    
Sunegha Tomáš, JUDr. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní předseda - kontrolní výbor  sunegha.tomas@praha3.cz
Svrček Jiří, Bc. Česká pirátská strana člen - výbor pro územní rozvoj svrcek.jiri@praha3.cz
    člen - výbor pro dotační politiku  
    předseda - komise životního prostředí  
Štampach Tomáš, Bc. Pro Prahu 3-ODS,KDU-ČSL, Svobodní člen - finanční výbor   stampach.tomas@praha3.cz
    člen - komise pro transparentnost a informatiku   
Štrébl Štěpán, MPhil Česká pirátská strana místostarosta strebl.stepan@praha3.cz
    předseda - komise pro transparentnost a informatiku  
    člen - finanční výbor    
Tacl David, M.A. ANO 2011 člen - výbor pro územní rozvoj  tacl.david@praha3.cz
    člen - komise životního prostředí    
Venhoda Petr, Bc. Mgr. ANO 2011 člen - finanční výbor   venhoda.petr@praha3.cz
  předseda zastupitelského klubu člen - komise pro vedlejší hospodářskou činnost    
    člen - bytová komise    
Vronský Michal, Mgr. TOP 09 a Starostové (STAN) uvolněný člen ZMČ vronsky.michal@praha3.cz
  předseda zastupitelského klubu předseda - výbor pro výchovu a vzdělávání    
    předseda - Komise pro strategické plánování a participaci  
    místopředseda - redakční rada Radničních novin