Podané interpelace na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 17. 12. 2019

  přednesl člen ZMČ, občan obsah předáno komu vyřízeno dne
1. L. Bogdanová Chtěla bych, by mi někdo odpověděl na otázky, jak je to s těmi financemi pro zpětné odkoupení? Pokud mi někdo teď neodpoví, tak prosím do 30 dnů odpovědět písemně. Kolik je případů – seniorů, o kterých se bavíme? Jak je to s vnímáním diskriminačního přístupu rodinných příslušníků k odkupování? Připadá vám to fér dávat to pouze lidem v přímé linii? Kdo jsou ti ostatní příbuzní? (steno str. 16) T. Mikeska

16.1.2020

2. S. Krížo (občan) Pane starosto, vzhledem k tomu, že jste kupní smlouvu podepsal vy, ptám se vás – počkám 30 dnů: z jaké kupní ceny bytu mně městská část poskytla slevu? (steno str. 25) J. Ptáček 

14.1.2020

3. A. Bellu V rámci interpelace bych vás požádal za náš klub o výkaz práce tohoto pána a exposlance za TOP 09 pana Plíška a zároveň i vyčíslení nákladů této osoby za uplynulý rok. Pokud se jeho fakturace pohybuje kolem 70 tisíc měsíčně, což je téměř plat tajemníka našeho Úřadu, za osobu, která podle Petra Venhody nesplňuje kvalifikaci pro to, aby vykonávala takovouto činnost, považuji to na velký problém. (steno str. 93) reagova J. Ptáček (steno str. 94), R. Zahradník

13.1.2020

příloha

4. L. Bogdanová Chtěla bych zaslat nová místa, která jsou obsazená. O která místa se jedná? (počet stojanů na psí exkrementy) (steno str.41) J. Ptáček

16.1.2020

 

5. L. Bogdanová Incident mezi místostarostou Štěpánem Štréblem a radní Janou Belecovou (steno str.40) R. Zahradník

14.1.2020

6. Z. Máčel (občan) Zvýšení nájmů lékařům v ordinacích v nemovitostech MČ P-3 reagoval J. Ptáček, O. Rut steno str. 21
7. J. Hájek (občan) Bezpečnost přechodů, platy vedoucích úředníků, problematika parkování reagoval J. Ptáček steno str. 26, 30
8. M. Král (občan) Problematika modrých zón reagoval O. Rut, F. Brückner, A. Bellu, M. Žaloudek, Š. Štrébl steno str. 27
9. V. Smrčka (občan) Poliklinika Olšanská reagoval J. Ptáček steno str. 29
10. J. Bureš (občan) Metropolitní univerzita Praha reagoval J. Ptáček steno str. 31
11. P. Pražský (občan) Stav chodníků, zeleň, hřiště reagoval J. Ptáček steno str. 32
12. A. Bellu Problematika nebytových prostor, problematika nájemníka na Parukářce, vizualizace webu, odvolání paní ředitelky org. Za Trojku reagoval J. Ptáček, T. Mikeska, J. Belecová steno str. 34
13. T. Sunegha Odvolání arch. Vavříka z funkcí, uvádění pol.řpíslušnosti v Radničních novinách, činnost dětských org., podpora podnikatelských subjektů (koloběžky), kříž Na Křížku reagoval T. Mikeska, J. Materna, M. Žaloudek steno str. 38
14. L. Bogdanová Problematika psích exkrementů, incident v sekretariátu ČPS reagoval J. Ptáček, R. Zahradník steno str. 40
15. M. Mikuláš Problematika termínů zasedání komisí a výborů, status komise pro urbanismus, výběr asistnetů radních MČ, vyvěšování vlajek na radnici MČ reagoval R. Zahradník, J. Ptáček, M. Žaloudek, O. Rut, Š. Štrébl steno str. 41, 44
16. T. Sunegha Zřizování nových tržišť reagoval J. Ptáček steno str. 43
17. T. Kalivoda Analýza zbytného majetku, vánoční a velikonoční trhy, přejmenování ulice Koněvova. reagoval J. Materna, J. Ptáček steno str. 90
18. P. Venhoda Náklady na interní audit reagoval Š. Štrébl, J. Belecová, P. Dobeš steno str. 91