Podané interpelace na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 26. 2. 2019

  přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
1. D. Tacl Já si dovoluji jeden dotaz na pana Štrébla v souvislosti s tématem, které on nakousl stran distanční účasti na jednáních, zasedáních týkajících MČ Praha 3. Samozřejmě většina jednání nebo valná část jednání je jednání, v rámci kterých se prezentují relativně senzitivní informace, které by neměly nikam uniknout nebo unikat. Takže rád bych pana Štrébla o to, aby potvrdil, zdali je zformulován, a pokud je zformulován, aby ho poskytl, dokument, který přesně popisuje pravidla distanční účasti na takových jednáních. Š. Štrébl 25.3.2019
2. P. Venhoda Já bych si požádal do 30 dnů o informaci – vypracovat přehled o smlouvách na nebytové prostory s cenou menší jak tisíc korun včetně na metr čtvereční a rok. Pak bych si požádal kompetentního člena rady o vypracování nebo zaslání harmonogramu oprav bytů  J. Materna

21.3.2019

3. D. Tacl Pane Štréble, mě by zajímalo, jaké tedy hypotézy nebo varianty event. spojení těch škol zvažujete, protože teď, když jsme ustanovili, že jste tam byl, byl jste tam za nějakým účelem, jehož předmětem tedy byla event. spolupráce mezi těmito koncepty, takže já bych vás požádal o jasnou specifikaci toho, jaké varianty toho spojení máte na stole. Určitě jste o tom v tomto smyslu nějakým způsobem uvažovali. A zároveň by mě zajímalo ratio, které spatřujete za tím, vůbec nějakým způsobem spojovat dva úplně odlišné koncepty. Š. Štrébl

25.3.2019

4. J. Novotný  V průběhu ZMČ jste řekl, že ODS i jiné strany zde na radnici měly v historii "trafiky" (možná lehce parafrázuji, nicméně smysl sdělení byl v tomto smyslu). prosím o dodání seznamu těchto údajných trafik, a jmen lidí, kterými byly obsazeny. Ať už ze strany ODS, ČSSD či TOP 09 nebo SZ"
 
Š. Štrébl

20.3.2019