Podané interpelace na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 18. 12. 2018 

  přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
1. P. Venhoda Přehled pohledávek městské části a jí zřízených obchodních společností.(steno str. 59) P. Dobeš 16. 1. 2019
2. T. Kalivoda, D. Tacl Celková nákladovost projektu Otevřená města (steno str.74) Š. Štrébl 2. 1. 2019
3. P. Venhoda Chtěl bych vědět osmihodinovou sazbu lidí spravující facebook přijatých po 20. listopadu.(steno str.95) M. Vích 16.1.2019
4 P. Venhoda Pokud jsem dostal před několika dny pozvánku na bytovou komisi, požádal bych do 30 dnů o vypracování přehledu všech nájemních bytových jednotek, ke kterým není vázána nájemní smlouva. Je to z toho důvodu, abych věděl, které byty jsou volné. Prosím  do  materiálu  vyznačit,  které  byty  jsou  k  dispozici  k  na stěhování  podle nějakých norem. Znamená vyčlenit z toho byty, které jsou před rekonstrukcí. Chci to z toho důvodu, že jsem porozuměl, že se tady volné byty píší na bytovém odděleně někde do sešitu. To, že je někdo napsáno, že mám volné tři byty, není zcela transparentní. Dává to příčinu ke šmelení s byty. Nechci tím nikoho obviňovat, ale tato možnost tam je. Byl bych rád, abych měl  třeba  do konce roku tento  přehled  vypracovaný.  Dám  na  to  i delší  dobu,  ale předpokládám, že bytový odbor ví přesně, které byty má bez smlouvy a které může nabízet. Neměl by to být žádný problém. (steno str. 97) O. Rut 2. 1. 2019
5. L. Říhová Víte o kauze, která je na Základní škole na nám. Jiřího z Poděbrad a jestli ji řešíte. Bývalý ředitel tam vytváří určité finanční problémy, které nový ředitel musí řešit. Jedním z posledních problémů je, že požaduje bývalý zástupce školy, který paralelně dva měsíce pracoval jako ředitel školy na Praze 8, za dva měsíce práce 350 tisíc. Š. Štrébl 2. 1. 2019