Podané interpelace na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 14. 12. 2018 

  přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
1. L. Vítkovská Jaké podklady vám chybí? Které podklady poptáváte? Jaké podklady jste nenalezl na odboru? Š. Štrébl 2. 1. 2019