Podané interpelace na 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 18. 9. 2018

  přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
1. M. Stropnický Prosím, aby mi byla do 30 dnů poskytnuta informace z odboru bytů a nebytových prostor, pokud ne na základě služebního poměru, tak na základě čeho dostal pan Vacek obecní byt? Jaké byly sociální důvody, na základě kterých dostal pan Vacek obecní byt? J. Materna, OBNP 16.10.2018
2. O. Rut Interpelaci bych směřoval na pana starostu Bellu. Týká se přístupu k informacím ze Správy zbytkového majetku, obecně možná z akciových společností. Jeden členů ze Zelených požádal Správu zbytkového majetku podle zákona o svobodném přístupu k informacím o informace o výdajích a klientech, resp. dodavatelích, kteří zajišťují propagaci. Žadatel dostal odpověď, ve které jsme se dozvěděli, že Správa zbytkového majetku vydala na propagaci farmářských trhů od doby, kdy je spravuje a provozuje, to znamená od začátku minulého roku, asi 860 tis. Kč, z toho přes 500 tis. Kč jen v r. 2017, ale informace o tom, kdo tyto peníze inkasuje, kdo je dodavatelem propagačních služeb společnost odmítla poskytnout. Žadatel se odvolal k nadřízenému orgánu, což je podle zákona představenstvo. To shodou okolností včera nebo dnes odeslalo dopis, ve kterém rozhodnutí o odmítnutí informace potvrdilo s odvoláním na to, že je to považováno za obchodní tajemství. Chtěl jsem požádat pana starostu o jeho vyjádření, jaký k tomu zaujímá postoj a požádat ho o to, zda by mohl působit na své stranické kolegy, kteří sedí v představenstvu Správy zbytkového majetku, aby tyto informace vydali. A. Bellu 11.10.2018
3. S. Škapová Chtěla bych požádat o zaslání dokumentace a jak bylo postupováno v případě trestního oznámení v souvislosti s rekonstrukcí Lupáčova 10, 20. Kontrolní výbor v minulosti podal několik dotazů v této záležitostí, avšak bez detailní odpovědi. Odpověď mi stačí písemná. Zajímalo by mě, jaké konkrétní kroky byly činěny ve snaze pomoci orgánům činným v trestním řízení? Dále by mě zajímalo, v jakém stavu je to dnes. Pokud nebyla podána žaloba na náhradu škody v rámci civilního řízení, tak proč? M. Vích, tajemník 17.10.2018