Podané interpelace na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 12. 6. 2018

 

přednesl

člen ZMČ

obsah předáno komu vyřízeno dne
1. M. Stropnický Co je to zahloubení Jarovské spojky? (steno str.31-32) M. Mikuláš 2.7.2018
2. S. Škapová Znalecký posudek má vycházet z ocenění vyhlášky a ze zákona, kdežto tržní cena nebo cena obvyklá je pro banku, aby věděla, za jakých možností může nemovitost prodat. Jestli Baleno nějakým způsobem zkompilovalo cenu a ve znaleckém posudku ocenění tržní, je to skutečně špatně. Bylo by možné prozkoumat, zda Baleno neudělalo chybu? (steno str.54) J. Materna

11.7.2018

 

3. F. Stome
(občan MČ)
Chtěl jsem se zeptat k připomínce č. 46. Poslední věta je „Požadujeme rovněž doplnit vyznačení požadavku pěší prostupnosti do lokality 822/Vítkov“. Dotýká se to našich pozemků Na Krejcárku? Také jsem se chtěl zeptat, co si jako spoluvlastník pozemku Na Krejcárku mám představit pod bodem 47, kde je tady nasáno: Kartu lokality požadujeme doplnit o požadavek na zpracování územní studie, která společně prověří a navrhne lepší pěší a cyklistickou prostupnost lokalit Na Balkáně a Vítkov. Tam jediná možná prostupnost je přes naše pozemky. Bylo by to potřeba řešit s námi než zpracovávat nějakou studii. (steno str.82)
 Totéž je bod 48.
T. Mikeska 10.7.2018 vyřízeno osobně