Podané interpelace na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 20. 3. 2018

  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1. F. Neusser Zajímají mě veškeré mediální výstupy, které MČ Praha 3 dělala ohledně rekonstrukce Husitské. Chápu, že teď se politici velmi rádi opírají o TSK jako o viníka komunikace, nekomunikace atd.. Zejména z MČ Praha 3 se ozývaly hlasy proti TSK, ale i z Magistrátu. Chtěl bych uvést, že rekonstrukce Husitské se plánovala čtyři roky dopředu. Před dvěma roky už začala částečná rekonstrukce, resp. příprava na kompletní rekonstrukci, kdy se dělala kanalizace atd., aby to nemohlo omezit průběžný provoz. TSK dokonce navrhovala pouze částečné omezení dopravy jedním pruhem. Mám tady výčet veškerých schůzek a komunikací, kdy TSK možná už před 1,5 rokem komunikovala na Magistrátu s odborem dopravy, s městkou částí atd. Myslím, že městská část o tom byla dostatečně informovaná, aby mohla občany o této rekonstrukci informovat.  L. Vítkovská

19. 4. 2018

Příloha