Podané interpelace na 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 20. 11. 2018

  přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
1. T. Kalivoda Žádám o uvedení dopadu do rozpočtu odděleně pro každý rok volebního období, všech jednotlivých bodů, odrážek uvedených v koaliční smlouvě v bodu III. Jestliže něco nebude mít dopad do rozpočtu, napište to, o koruny mi nejde, jde mi o hlavní položky tak, abychom to měli rozklíčované. J. Ptáček 19.12.2018