Podané interpelace z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 19. 9. 2017

  přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
1. T. Mikeska Chtěl bych interpelovat pana Maternu ohledně zprávy z hloubkové kontroly účetnictví VHČ. Mám tady usnesení rady. Chtěl bych, aby mi pan Materna písemně upřesnil a dal mi zprávu o tom, jakým způsobem bylo nakládáno se sborem(?) č. 2, že má za úkol vyzvat předsednictvo Správy majetkového portfolia k zajištění předání kopie finální inventarizace účtů zpracované ve spolupráci s VGD(?), audit atd. Jaký je tam termín? Dále bych chtěl od pana Materny vědět, kolik zpráva z hloubkové kontroly účetnictví VHČ přesně stála. Chtěl bych to opět písemně. J. Materna 18.10.2017
2. O. Rut Chtěl bych interpelovat Lucii Vítkovskou ohledně dvou rozhodnutí, která udělala rada MČ na její návrh v posledních dvou nebo třech měsících. Jedno se týká odmítnutí zavedení zóny 30 na Žižkově v rámci zavedení nových zón placeného stání od příštího roku, druhé je paušální odmítnutí návrhu Magistrátu na zobousměrnění některých komunikací pro cyklisty. Mluvila jste o analýze policie. Pokud jste ji dostala k dispozici, měla jistě důkladnější metodiku. Prosím o poskytnutí této analýzy, kterou dělala Policie ČR.  L. Vítkovská 16.10.2017
3. M. Stropnický Otázka týkající se rekonstrukcí panelových domů. Prosím, jestli by bylo možné do 30 dnů poslat nějaký souhrn rekonstrukcí, kde se někteří uchazeči odvolávají, kde nastává nějaké zpoždění. Obrací se na mne dost lidí, kteří se ptají, jak to s tím je. Prosím o informace o stavu rekonstrukcí, v jaké jsou fázi, zejména tam, kde je nějaké zpoždění. Jak jsme na tom s harmonogramem privatizace? Myslím, že se z toho v tomto volebním období stal cár papíru. Bude případně nějak upraven? Jsou lidé informováni o tom, že harmonogram tato koalice nedodržuje? Když se to zdrželo, lidi jsme informovali. Je na to navázáno hodně úkonů, lidé si berou půjčky atd. Jsou to důležitá životní rozhodnutí. Pro některé z vás je to úsměvné, ale pro lidi je to celoživotní rozhodnutí. Myslím si, že je důležité, abychom je jako městská část včas informovali. Lidé by rádi věděli, když se to třeba o čtvrt nebo o půl roku zpozdí. Prosím o souhrnnou informaci o rekonstrukci, o zpoždění privatizace a jestli jsou lidé informováni o zpoždění.  I. Holeček 18.10.2017