Podané interpelace z 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 20. 6. 2017

  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1. T. Sunegha Chtěl jsem se zeptat kol. Gregora, pokud hovoří o ostatních organizacích, z jakých zdrojů jsou financovány a je-li dlouhodobě zajištěno jejich financování.  D. Gregor 19. 7. 2017
2. T. Mikeska Chtěl bych se ho zeptat, pro koho je občerstvení. Je mi jasné, že pro zastupitele, pro které úředníky to je a pro koho dalšího je občerstvení v galerii pod radnicí? Existuje na to nějaký předpis, nebo si tam mohu přivést kohokoli?  P. Fišer 10. 7. 2017
3 T. Mikeska Další dotaz je k mým materiálům. Rozdal jsem dnes materiály, původně jsem to požadoval po organizačním oddělení, které má na starosti zastupitelstvo a radu. Bylo mi sděleno, že pan tajemník sdělil, že mi to množit nemají, i když to jsou materiály do zastupitelstva, protože to neumožňuje jednací řád. Chtěl bych vědět, kde je ta část jednacího řádu, která neumožňuje, aby zastupiteli sloužilo organizační oddělení. Nechal jsem si to rozmnožit za 800 Kč – jestli mi tuto částku městská část proplatí, nebo ne. Chtěl bych to od pana tajemníka písemně.  P. Fišer 10. 7. 2017