Podané interpelace na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 18. 12. 2017

  přednesl
člen ZMČ
obsah komu dne
1. T. Sunegha  Opakovaně jsem předložil redakci Radničních novin článek k publikaci a nebylo to žádným způsobem reflektováno a můj článek v požadovaném rozsahu nevyšel. Přes opakované kontaktování redakční rady jsem tanovisko neobdržel, paní starostko. Znovu zdůrazňuji, že pokud je to stanovisko ve vztahu ke klubům, není to stanovisko ve vztahu k zastupitelům, jak ukládá zákon. Stanovisko neznám, pouze předjímám, co by tam mohlo být řečeno. Jestliže každý člen klubu může publikovat, je to v pořádku, ale pokud je řečeno, že za klub může publikovat pouze jeden, pak je to špatně a je to v rozporu se zákonem. (steno str.4 + 7) Zajímalo by mě, kdo v radě v prosinci 2014 navrhl vydání usnesení 1047. Je to usnesení, kterým došlo k diskriminaci, která se dnes projevuje. To je moje první interpelace. (steno str.58) V. Hujová 19.1.2018
2. T. Mikeska Dále bych chtěl upozornit na to, že jsou tady nové investice, především do předškolního zařízení Buková 35 mil. Není tam ale uvedeno, jestli místa v mateřských školách potřebujeme, nebo ne. V novinách jsem četl, že jsme uspokojili všechny zájemce o místa v mateřských školách a jde o to, jestli potřebujeme nějaké rezervy, nebo ne. Je na to nějaká studie? Prosím o odpověď.Dále je tam nová investice Atrium, rekonstrukce objektu. Co tam budeme dělat za 4 mil.?Roháčova 46 a 48, Ostromečská 7 je za 97 mil. Co se tam bude dělat? Jak je to velká investice?Štítného – rekonstrukce na malometrážní byty, objekt Husinecká 9 – rekonstrukce bytového domu 56 mil., park Parukářka 5 mil. (steno str.11+12) I. Holeček 16.1.2018
3. M. Chmelová, M. Stropnický Mohla bych dostat písemnou informaci, jak si městská část stojí z hlediska stavu účtů a finančních rezerv, které máme na spořících účtech? (steno str.14) J. Materna 15.1.2018
4. S. Škapová Zeptala bych se na tři konkrétní položky. Jedná se o bod 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Když jsme v loňském roce v rámci rozpočtu schvalovali plán např. na úpravu Komenského nám. ve výši 31 mil., jak je možné, že v současné době odhadované náklady jsou o 61 % vyšší, to znamená téměř 50 mil.?Podobná situace je v položce revitalizace Kosmického nám., kde je nárůst 18 %. Obnovu nám. Barikád a umístění dětského hřiště jsme v loňském roce schvalovali v rámci rozpočtu přes 8 mil. a v současné době je odhad nákladů přes 12 mil. Kdo a jak stanoví tento kvalifikovaný odhad? Dává tento návrh odbor a je dále analyzován? Jak je možné, že dojde v rámci jednoho roku na takové navýšení? (steno str.20) J. Materna 16.1.2018
5. M. Stropnický Zajímá mě, jestli byla snížena náhrada Pražským službám o to, co jsme si navýšili program, nebo jestli dáváme na úklid 5 mil. Kč navíc. Neříkám, že to automaticky rozporuji, zajímá mě, je-li to částka navíc. V rámci Čisté Trojky by mě zajímalo: vedle údržby ulic se mi zdá, že program je hodně zaměřen také na facebook a na sociální sítě, to znamená na sebepropagaci. Zkoušeli jsme tam napsat nějaký komentář a než jsem ho dopsal, tak člověk, který na to reaguje, už na to zareagoval. I když jsme vrcholili ve volební kampani, většina politických stran volební kampaň třeba nezvládala. Nevím, jestli projekt má hlavně za cíl, aby ulice byly čisté, nebo to, aby se na facebooku rychle odpovídalo. Zajímalo by mě, jaký poměr z částky, která je v této kapitole – str. 30 nebo 28 -  jde na sebepropagaci tohoto programu. Kolik lidí, jaké náklady, souhrnnou informaci o programu, totéž na téma antigrafiti program.(steno str.21+22+59) J. Caldrová (vedoucí OOŽP) 16.1.2018
6. T. Sunegha  Jak se budou peníze těch občanů, kteří si koupí byt, chovat na účtu MČ z hlediska daňového a z hlediska výnosu pro městskou část? Chápu to správně tak, že občan zaplatí kupní cenu, peníze se stanou majetkem městské části, úrokový výnos se stane majetkem městské části a když si občan požádá o zpětnou výplatu těchto peněz, půjde to z majetku městské části a bude to příjem občana, který to musí zdanit? (steno str.34) J. Materna 11.1.2018
7. M. Stropnický Interpelace na pana Maternu, která se týkala toho, jak byly oceňovány budoucí potenciální příjmy z privatizace, jaký tam byl odhad, abychom si vytvořili orientační znalecký posudek na byty po rekonstrukcích v oblasti Jeseniova ke stávajícímu datu. (steno str.60) J. Materna 11.1.2018
8. M. Stropnický Žádal jsem pana Bellu, zda změna zřizovací listiny bude směřovat k soutěži na pronajímatele v Aeru. Další – jaké jiné majetky směřují do příspěvkové organizace Za Trojku? (tseno str.60) A. Bellu 9.12.2018
9. M. Stropnický Dávám interpelaci v tom smyslu, že bych rád znal přehled toho, co posílá městská část hromadně – soupis pozvánek nebo jakýchkoli informativních dopisů, které posílala radnice hromadně a v působnosti samosprávy za r. 2017. Stačí mi např.: poslali jsme 60 pozvánek občanům Prahy 3 na zahájení výstavy v radničním sklípku tehdy a tehdy, další akce – pozvali jsme na otevření vozovny tolik a tolik lidí atd. Zajímaly by mě jen ty, které šly poštou, tištěné na kartonu atd. Pro jistotu podotýkám: jde o působnost státní správy, nezajímá mě, když odpovídáte jednotlivému občanovi, že mu pošlete dopis a odpovíte mu stejným způsobem, jakým se vás ptal, ale jestli bych mohl požádat o soupis pozvánek na nejrůznější akce, abych měl představu o tom, kolik to stojí, jak se to vyvinulo od doby, kdy jsem to měl na starosti já. Není to jen v gesci kultury, je to v jakékoli jiné gesci a navíc přibylo veřejných akcí, na které se zve tímto na dnešní dobu příliš obřadným způsobem. (steno str.60) V. Hujová 16.1.2018
10. T. Mikeska V r. 2016 MČ Praha 3 dostala dvě pokuty od Úřadu po hospodářskou soutěž za porušení zákona. Jednalo se o nějakých 2 x 30000. Byly tyto pokuty zaplaceny? Pokud byly zaplaceny, z jaké kapitoly byly zaplaceny a byli postiženi pracovníci, kteří toto porušení zákona zavinili? (steno str.60) J. Merta (vedoucí OOR) 15.1.2018
11. T. Sunegha  Kdo v radě navrhl změnu bytů na nebytové prostory? Jedná se o bytové jednotky 52 a 66 na adrese Jana Želivského 18/22. V obou případech rozhodovala rada, ale kdo to tam přinesl, to není zřejmé, někdo to musel navrhnout. (steno str.58) J. Materna 11.1.2018
12. L. Haupt Pana místostarostu Bellu bych se dotázal v souvislosti s propagačním videem sebe samotného, který uveřejnil na facebooku – jak se nám v Praze postará o naše parkování, o jehož kvalitě tady nebudu diskutovat. Osobně si myslím, že by to bylo na hraně zákona, protože tam pomlouvá jednu etnickou skupinu tím, že si z ní dělá srandu a popisuje ji jako tu, která krade. Tím místostarosta podněcuje k nenávisti vůči této etnické skupině a porušuje tak zákon. Rád bych znal jeho postoj k tomuto videu, které se objevilo na facebookové stránce.  (steno str.59) A. Bellu 9.1.2018
13. M. Chmelová . U nás na Chmelnici mezi dvěma bloky v rámci participativního rozpočtu vyhrál projekt venkovní herny a úpravy hřiště. Ráda bych měla od vás nějaké informace – začalo se tam kutat, je tam skrytá hlína a pokračuje se dál v realizaci úpravy tohoto místa. Zatím jsou jen posilovací prvky.Ráda bych měla od vás písemnou informaci: jaké jsou harmonogramy prací a kolik bude projekt celkově stát? Kdy je očekávaný konec, kdy to tam bude hotové? (steno str.62) J. Materna 16.1.2018