Podané interpelace na 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 21. 3. 2017

  přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
1. M. Stropnický, M. Chmelová Kde máme napsáno, že mlčenlivost musí být? Proč to tam musí být? Jde aspoň o názor paní radní. Proč by to tam případně být mělo nebo nemělo? Je mlčenlivost časově omezena ve vztahu k faktickému rozhodnutí – jestli končí rozhodnutím? Pokud tam nějaká je, logika věci by byla, že nejpozději okamžikem rozhodnutí by měla být mlčenlivost ukončena. Není to přece mlčenlivost, kterou si s sebou vezmou členové komise do hrobu.  J. Suková

5.4.2017

5.4.2017

2. M. Chmelová V budově bývalé ubytovny kempu Pražačka je v současné době provozována soukromá školka, která se jmenuje Kapka Kapitoška. Tato mateřská škola se prezentuje takovým způsobem, že má provoz 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Na webu moc informací není, a už vůbec ne o provozovateli. Zajímalo by mě, kdo je provozovatel? Školka samotná mi nevadí, ale vzhledem k pochybám výběrového řízení by mě zajímalo, s kým má tato mateřská škola podepsanou pronájemní smlouvu na prostory v objektu, který využívá? Prošlo to výborem pro vedlejší hospodářskou činnost?  A. Bellu, J. Suková

5.4.2017

5.4.2017

3. O. Rut Rád bych požádal o poskytnutí kompletního znění zřizovací listiny SARAPu.Jde mi o to, abych dostal k dispozici kompletní znění zřizovací listiny, zejména kvůli tomu, že při schvalování smlouvy na pronájem kempu padaly informace a argumenty, že ve zřizovací listině je napsáno, že je SARAP povinen uzavírat nájemní smlouvy pouze po předchozím souhlasu městské části. To souvisí i s pronájmem ubytovny pro provoz školky, která na základě tohoto pravidla by si také vyžadovala předchozí souhlas městské části. Nevím, jestli k tomu došlo, nebo ne, případně žádám o objasnění. Další důležitou informací, se kterou se operovalo v souvislosti se soutěží na pronájem kempu bylo pravidlo, také údajně obsažené ve zřizovací listině, že SARAP není oprávněn uzavírat nájemní smlouvy na déle než jeden rok. Myslím si, že to není praktická záležitost a měla by být upravena případnou změnou zřizovací listiny. Prosím také o objasnění. J. Materna 5.4.2017
4. T. Mikeska Především bych chtěl vědět, kdo zaplatil 30 tisíc pokuty uložené městské části? Z jaké položky to bylo zaplaceno?Dále bych chtěl vědět, kdy bude podepsána dohoda s Českým svazem biatlonu a kdy bude dáno do pořádku to, že se biatlon obohatil na úkor městské části?Chtěl bych vědět ze zaměření plotu, zda byl rozšířen a jestli oplocení pro biatlon je i na pozemku městské části? Je o tom uzavřena nájemní dohoda? J. Materna 12.4.2017