Podané interpelace na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. 2. 2016

  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1. Z. Jahn Chtěl bych se zeptat pana Holečka, který zde ale není, tak to řeknu aspoň do pléna, nebo zástupcům ČSSD. Předchozí varianta byla pro vás nepřijatelná, ta nová se téměř neliší. Co se změnilo, že najednou je nová varianta pro vás přijatelná? (steno str. 26) I. Holeček 10.3.2016
2. M. Rohanová Chtěla jsem se radních zeptat na dokumenty, na základě kterých bylo rozhodnuto o demolici mateřské školy. Zajímalo by mě, zda existují dokumenty s výjimkou srovnání dvou studií, jedné z r. 2010 a druhé z r. 2015. Pokud ano, zajímalo by mě jaké dokumenty. Ráda bych požádala o jejich pokud možno písemný přehled s odkazem, kde je možno je dohledat nebo jakým způsobem do nich nahlédnout. (steno str.49) I. Holeček 10.3.2016
3. S. Škapová Z jakého pověření jste uvedena jako osoba zastupující MČ Praha 3 v příloze č. 1 k usnesení rady hl. m. Prahy č. 1. ze dne 7. 1. 2014, memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu revitalizace nám. Jiřího z Poděbrad? Druhý dotaz: Proč informace o zahájení územního řízení týkající se nám. Jiřího z Poděbrad nebyla uvedena v Radničních novinách? (steno str. 53) V. Hujová 14.3.2016

Galerie