přednesl

člen ZMČ

obsah předáno komu vyřízeno dne
1. L. Haupt Zajímalo by mě, co se děje s množstvím občerstvení po zastupitelstvu?  V. Hujová

19.1.2017

 

2. P. Ambrož Po zkušenosti z našeho domu, kde jsme udělali výtah za 1,7 mil. v osmi podlažích z nerezu a z oceli, evropské normy atd., by mě zajímalo, proč jídelní výtah v Mateřské škole Libická je za milion a výtah v Základní škole Chelčického dokonce za 6 mil. To byl pozlacený? Dále bych se chtěl zeptat, proč drobný dlouhodobý majetek do základních škol je pouze za 243 tis. Kč? Když chodím při volbách do naší Základní škole na Lobkovicově nám., mám pořád pocit, jako bych odtud nedováno odešel. Obávám se, že vybavenost některými pomůckami a dalším technickým zařízením stále není na úrovni 21. století.Dále se chci zeptat také na to, proč po několikátém kritizování  nejen od nás, ale i od kolegů za námi, o výši tzv. kulturních akcí, se nic nemění, a naopak si všímám, že propagace těchto akci byla vytažena a stojí nás 2,8 mil. Kč. To je ještě něco navíc.Dále bych se chtěl zeptat, pro koho děláme monitoring tisku za 100 tis. Kč a jestli by se neměl využít pro více lidí? Dále mám dotaz ohledně drogové prevence. Zajímalo by mě, pro koho je časopis za 12,5 tis. Kč – cenu chápu, ale nechápu, když se dočtu, že pouhých 48 tis. Kč je na protidrogovou prevenci v základních školách. Chtěl bych se zeptat paní radní, kolik máme osmáků a deváťáků a kolik to dělá na jednoho žáka? Dále chci konstatovat, že je tady zajímavá záležitost, že stále platíme nájemné za pozemek v lokalitě Krejcárek a Parukářka, který patří soukromníkům. Kdo pozemek udržuje? My, nebo soukromník? V. Hujová, J. Materna, J. Suková

19.1.2017

19.1.2017

19.1.2017

19.1.2017

3. T. Mikeska Za co se utrácí zbylých 95 mil. v běžných výdajích, když 40 mil. z částky 135 mil. je na státní správu. Dále se chci zeptat, jak je možné, že Táboritská byla v radě a bylo plánováno 150 mil. Kde se na to vezmou prostředky v rozpočtu, kde to není rozpočtováno? Jak je uvažováno s tím, že Táboritská bude nebo nebude zařazena?  V. Hujová, J. Materna 19.1.2017
4. O. Rut Ptám se, proč Krásná Praha 3–dobré místo pro život, potřebuje utrácet 6 mil. Kč za propagaci toho, aby se lidé dozvěděli, že tady máme krásné kulturní akce, že se nám tady dobře žije? V. Hujová 19.1.2017
5. M. Stropnický Kolik nás stálo vymáhání pohledávek, u kterých jsme nakonec zjistili, že jsou nevymahatelné? Asi je to spíše na písemnou odpověď. Prosím, zda bych mohl písemně dostat vyčíslení celkových nákladů na právní služby. Zajímalo by mě, jakým způsobem městská část předchází vzniku dluhů. Prosím, abyste uvedli, jak se za poslední dva roky vyvinula aktivní práce úřadu s lidmi, u nichž lze předpokládat nebo se trvale stává, že upadnou do platební neschopnosti, resp. že jim vznikne v případě splácení nájmu nějaká dlužná částka, abychom si mohli dobře porovnat, zda celková práce s dluhem občanů ve vztahu k městské části je nebo není efektivní. D. Gregor 19.1.2017
6. M. Mikuláš, M. Stropnický Měl bych dotaz k položce 32. Nájemce zemřel v březnu 2014, dědické řízení skončilo v květnu 2014, ale dlužné období je nájem za r. 2015. Mohl bych dostat vysvětlení? K. Sommer 17.1.2017
7. T. Mikeska Mám dotaz k Mateřské škole Jeseniova 4, 6. Bavili jsme se o tom na finančním výboru. Bylo tam řečeno, že okna v mateřské 4, 6 se nebudou letos vyměňovat, ale budou se vyměňovat v následujících letech. Podle plánu investic se mají vyměňovat v r. 2019. Jsou to všechna okna, nebo jen některá, a teď se budou měnit jiná? Jak to s okny je, nerozumím tomu. Zeptal bych se pana Holečka: byla to okna plastová, nebo dřevěná? Jaká budou okna v čelní fasádě? I. Holeček 3.1.2017
8. S. Škapová Další interpelace je na paní starostku, na to, co řekla o revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad. Paní starostka uvedla, že byla řádná soutěž v r. 2002. Mohla by mi dokladovat, že byla provedena řádná soutěž? V. Hujová

19.1.2017

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

příloha 9

příloha 10

9. T. Mikeska Požaduji po paní starostce, aby mi předložila platnou tabulku k rozdílům v materiálu 4 a v materiálu akční plán. Dozvěděl jsem se od vás, pane místostarosto, že ta, co byla schválena v materiálu č. 4, je správná, ale od úředníků městské části jsem se dozvěděl, že správná je ta u akčního plánu. Chci, aby mi písemně poslala správnou tabulku, jestli je z materiálu č. 4 nebo z materiálu o akčním plánu.  V. Hujová

19.1.2017

příloha 1

10. L. Haupt K Bukové bych chtěl do 30 dnů o vyjádření všech radních, jestli si myslí, že mateřská škola Buková nemohla ještě 1 – 2 roky stát a proč? V. Hujová 19.1.2017
11. L. Haupt Po panu Bellu chci zadání právního posouzení příslušných výběrových řízení na provozovatele farmářských trhů a samotné právní posudky, o  kterých se tady pořád mluví.  A. Bellu

19.1.2017

příloha 1