Podané interpelace na 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 14. 10. 2016

  přednesl

člen ZMČ

obsah předáno komu vyřízeno dne
1. S. Škapová Druhá interpelace pak bude ještě na paní Sukovou. Té bych se chtěla zeptat, a stačí mi to skutečně písemně, jestli žáci našich základních škol na MČ Praha 3, pokud chodí plavat v rámci školní výuky nebo v rámci školy, jestli to plavání mají zdarma, anebo jestli ho rodiče buďto částečně nebo úplně hradí. J. Suková 11.11.2016