Podané interpelace na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 21. 6. 2016

  přednesl člen ZMČ obsah předáno komu vyřízeno dne
1. T. Sunegha Chtěl bych se zeptat na dvě věci. Jakým způsobem byla ošetřena smlouva o sponzorování České miss?Dále bych se chtěl zeptat pana Bellu, zda by se chtěl veřejně omluvit za to, co způsobil podporou nevyváženého sponzorinku?  A. Bellu 19.7.2016
2. A. Hronová Mám dotaz ohledně pronájmu fotbalového areálu na Seifertově ulici. Prosím informaci o tom, jaký je výsledek pronájmu fotbalového areálu se společností Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad, který jsme zde řešili v červnu loňského roku, a dále o převedení areálu pod SARAP, kde je novým ředitelem pan Bartásek. Jelikož zde bylo hovořeno o výhodnosti takovéhoto kroku, jak je výhodné mít dva kluby na jednom hřišti, zajímalo by mě, jaký ekonomický dopad tento pronájem má a jak jsou dodržovány smlouvy. Našla jsem na internetu smlouvu s Vyšehradem od 17. července 2015 a zajímá mě, jak jsou dodržovány platby za pronájem a služby, to znamená energie apod.Slyšela jsem, že od července do listopadu 2015 platila údržbu a energii Viktorka Žižkov, ale od předání stadionu v listopadu 2015 má platit energie, správce a údržbu stadionu SARAP. Proto se ptám, je-li tomu tak a je to pravda? V tom případě – kde je úspora a ekonomická výhodnost? Prosím o informaci o výsledku plnění smluv obou klubů a o finanční výhodnost pro MČ Praha 3. Další dotaz je opět ke stadionu na Seifertově ulici. Když jsem jela tramvají, zjistila jsem, že se pracuje na hřišti a že se jedná o rekonstrukci trávníku. Měla jsem radost, ale jen do té chvíle, než jsem si uvědomila, že 1. 6. v Pražském deníku byla zpráva o konání 23. české ligy amerického fotbalu. Finálový zápas 23. 7. se má konat na stadionu, kde hrají fotbalové kluby. Má představa o americkém fotbalu – to jsou silní chlapi, převálcování všeho a každého, kdo přijde do cesty. Napadlo mě, zda není předčasné dělat rekonstrukci trávníku před takovouto akcí? Nebude potřeba po derby na Žižkově opět provést rekonstrukci trávníku?  V. Bartásek 20.7.2016
3. S. Škapová

Jde o to, že městská část buď pořádá, nebo nějakým způsobem nechává realizovat
určité kulturní a ostatní pořady na trávníku nám. Jiřího z Poděbrad. Myslím, že výsadba
trávníku typem a závlahou neodpovídá zátěži, která se tam skutečně provozuje. Myslím si, že nám. Jiřího z Poděbrad a vůbec Vinohradská ulice je ulicí první kategorie a že si zaslouží péči městské části. Tady vidíte, jak vypadá trávník poté, co tam byl nějaký stánek. Je možné přizpůsobit konání různých akcí tak, aby byly stánky na zpevněném asfaltu, nebo přizpůsobit zálivku a péči o trávník tomu, aby tam nevznikaly plochy bez trávníků? Předpokládám, že veřejná zeleň je určena pro občany a že má být pro ně místem relaxace a odpočinku. Také bych chtěla, abyste se k tomu vyjádřil, navštívil toto místo a řekl, co pro to budete dělat. Prosím další obrázek, který souvisí s čistotou. Takto vypadá stav na nám. Jiřího z Poděbrad. Prosím prověřit a zajistit nějakou nápravu. Děkuji. Chci vám připomenout, že nejen nějaká koncepce a někdo něco za půl roku udělá,
hlásím vám, že je tady velký problém nám. Jiřího z Poděbrad. Žádám vás, abyste mi písemně dala zprávu, jak to budete řešit a do kdy. Jsem možná podezíravá, ale myslím si, že toto náměstí devastujete úmyslně, abyste ukázala na to, že tady trávník být nemá, má to být plocha, kde se mají konat všechny akce, do kterých městská část milionové částky investuje. Myslím si, že je to váš záměr. Jinak nerozumím tomu, že náměstí, které v minulosti bylo plné trávy a zeleně, je devastováno tak, že tam tráva ubývá. Paní starostko, moc dobře víte, že lidé na Praze 3 se vyjádřili proti této studii a vy jste slíbila, že se bude investovat na Žižkově. Buď udělejte další projednání s veřejností a přestavte jí studii, která je buď upravená, nebo původní, a diskutujte s nimi o tom a ne v tichosti devastovat veřejný prostor a nějakým způsobem si připravovat cestu k tomu, abyste mohla zrealizovat za 90 mil. prostor, který to nepotřebuje. Paní  starostko, myslím, že je třeba trochu upravit to, co jste řekla.......Vám je skutečně jedno, že veřejnost je proti tomu?
Slibovala jste, že se nebudete angažovat, je to na UT, byl to perfektní projekt, který
jste tam měla – takže neplníte své sliby? Tento materiál neprošel ani komisí životního prostředí. Víte proč? Řekli jsme, že nebudeme o takto významném projektu
rozhodovat před volbami. Přišel leden 2014, a vy jste se s panem Hudečkem dohodla na
nějakém memorandu, poskočila jste v pořadí volitelnosti na Magistrát co se týká kandidátů, a počátkem ledna memorandum vyšlo na Magistrátu, že byla učiněna dohoda. V životě jsem ji neviděla vámi podepsanou. Pak jste to dala do rady MČ Praha 3, a najednou říkáte, že prošla radou. Byl to hodně divný proces, který tady byl. Když jsem vás interpelovala, poslala jste mi dokumenty, které nejsou podepsané. Jestli můžete, pošlete mi je, ať je tam jasné datum. Jinak v tom případě pan Hudeček světu oznamoval, že je dohoda s městskou částí, a ona nebyla. Znovu říkám: ano, pokud rekonstrukce, tak to projednejte s občany, mají na to plné právo. Nechci okrádat své kolegy o čas. Byla bych jen ráda, kdyby bylo transparentně řečeno, co se zamýšlí s náměstím, kdy se k tomu lidé budou vyjadřovat, kdy a jaké jsou možnosti, jak to řešit s názory veřejnosti, jak laické, tak i odborné, a do té doby aby náměstí, které má důležitou roli, plnilo roli veřejného prostoru, to znamená, aby bylo v takové podobě, za kterou se městská část nemusí stydět.

V. Hujová

18.7.2016

15.7.2016

4. O. Rut Měl bych interpelaci na pana kolegu Holečka. Týká se to tématu Mateřské školky Buková. Rada MČ schválila smlouvu se společností Street Architekt (?) na pořízení projektové dokumentace, inženýring až ke stavebnímu povolení. Ve smlouvě je nastaven nějaký harmonogram, konkrétně do 15. března t. r. měla být odevzdána studie nové školky a do 15. července t. r. mělo být vydáno územní rozhodnutí. Zároveň rada MČ 27. dubna schválila doporučení výboru pro územní rozvoj, které zní:Výbor pro územní rozvoj doporučil zástupkyni starostky Sukové, aby ve spolupráci s OSM zadala další podrobnější přípravu, to znamená dokumentaci pro územní řízení s tím, že doporučuje prověřit možnosti snížení počtu parkovacích míst na pozemku mateřské školky. Požádal bych zprávu o plnění harmonogramu smlouvy a o informaci, zda byl vydán ústní či písemný pokyn ke zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zda pokyn obsahoval toto doporučení, které schválila rada MČ, konkrétně prověřit možnost snížení počtu parkovacích míst na pozemku mateřské školky. I. Holeček 12.7.2016
5. O. Rut, L. Haupt Rád bych se zeptal slečny Vítkovské, na základě jakých kritérií byla tato společnost vybrána a k jakým konkrétním projektům, činnostem nebo aktivitám Prahy 3 a jakým způsobem byl tento sociologický průzkum využit. L. Vítkovská 18.7.2016
6. O. Rut, L. Haupt Dotaz je směřován na pana místostarostu Bellu, pro jistotu ho zopakuji. Týká se zakázky zadané v kompetenci odboru kultury spadajícímu pod něj společnosti Marko Tuomo na zpracování situační analýzy migrační a přistěhovalecké politiky MČ Praha 3. Dotaz se týká toho, k jakým konkrétním činnostem nebo aktivitám městská část tuto analýzu využila,  jakým konkrétním způsobem a na základě jakých kritérií byla společnost Marko Tuomo vybrána.   A. Bellu 19.7.2016
7. F. Neusser Žádost o poskytnutí smlouvy mezi městskou částí a Českou miss na 100 tis. Kč?   A. Bellu 19.7.2016

Galerie