Podané interpelace na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 22. 3. 2016

             Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
         
  11. ZMČ ze dne 22. 3. 2016    
         
  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1. T. Mikeska Podle jakého právního titulu městská část investuje vysokou částku do majetku zapsaného spolku Český svaz biatlonu, adresa U Pergamentky 13, Praha-Holešovice. J. Materna 15.4.2016
2. S. Škapová Na jakých strategických podkladech a dokladech se rozhodovalo o tom, že se sloučí Mateřská školka Buková a o její demolici?  J. Suková 19.4.2016
3. O. Rut Žádám o poskytnutí podkladů a informací k následujícím dvěma fakturám. Jedná se o fakturu od společnosti PRO Futuro Consulting a. s. na částku 375100 Kč, která byla uhrazena městskou částí 27. května 2015, je evidovaná pod číslem 2015/09/06/84. Druhá faktura je od společnosti Vertical Sound s. r. o. na částku 308550 Kč, uhrazenou městskou částí 15. 10. 2015, evidovanou pod číslem 2015/05/03/05.Jedná se mi o následující informace:
 1. Objednávky či smlouvy, na jejichž základě bylo zadáno fakturované plnění. 4. Detailní popis plnění, za které bylo fakturováno a veškeré dokumentace, která byla odevzdána zadavateli městské části v souvislosti s těmito fakturami - analýzy, studie apod., prostě veškeré plnění.
 2. V případě zadání formou objednávky informaci o osobě, která objednávku vystavila
 3. Způsob zveřejnění smlouvy nebo objednávky v registru smluv v souladu s usnesením městské rady č. 45 ze dne 15. 1. 2014 a nařízením tajemníka Úřadu MČ č. 5 z r. 2014. Jedná se mi zejména o datum zveřejnění a odkaz na zveřejněnou objednávku nebo smlouvu. 4. Detailní popis plnění, za které bylo fakturováno a veškeré dokumentace, která byla odevzdána zadavateli městské části v souvislosti s těmito fakturami - analýzy, studie apod., prostě veškeré plnění. 
P. Fišer 21.4.2016
4. L. Zachariášová Byla bych ráda, kdybychom se od kohokoli z rady, která o usnesení hlasovala, dozvěděli, co za 100 tisíc městská část dostane, jestli je to logo v přímém přenosu, jak dlouhý bude příspěvek, jakým způsobem bude Praha 3 prezentována. Ráda bych odpověď získala teď, a pokud to nevíte, tak o ni prosím písemně A. Bellu 17.4.2016
5. S. Škapová Jaký byl za posledních pět let finanční příspěvek pro klub důchodců v Olšanské a pro sdružení seniorů v Hořanské? J. Materna 7.4.2016

Galerie