Podané interpelace na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 16. 6. 2015

  přednesl
člen ZMČ
obsah předáno
komu
vyřízeno
dne
1. S. Škapová Na základě jaké právní normy je uvedeno, že příslušné výbory a komise mají odpovědnost? (steno str. 6) - k Akčnímu plánu D. Gregor 14.7.2015
2. L. Zachariášová Zaprvé se chci zeptat na úkoly A1.1.1. a A1.2.1., případně A2.1.1. - jaký je rozdíl v pracovních skupinách? Bude to jedna pracovní skupina? Jaký je s tím záměr? Vznikne několik pracovních skupin? Dále mám dotaz k úkolu D13.4.1., kde je napsáno „vytipování oblastí atd. pro osoby žijící rizikovým způsobem života". Kdo jsou osoby žijící rizikovým způsobem života? Jak jsou charakterizovány? (steno str. 6) k Akčnímu plánu D. Gregor 14.7.2015
3. M. Stropnický K opatření C7.4.1. Do kdy to bude? Je tady napsáno do konce r. 2015, ale zároveň máme v akční kartě návrhy od loňského jara. Mohl by být termín trochu zkrácen? (steno str. 7) k Akčnímu plánu D. Gregor 14.7.2015
4. T. Sunegha Proč jsou tady termíny průběžně v r. 2015, případně do konce roku, když máme půl roku? (steno str. 7) k Akčnímu plánu D. Gregor 14.7.2015
5. M. Chmelová Mám doplňující otázku na pana kolegu Maternu. Říkal jste stáhnout žádost a dát individuální. Můžete mi to upřesnit? Znamená to dát žádost do fondu paní starostky? (steno str. 16) k Rychlým grantům J. Materna 15.7.2015
6. L. Haupt,
L. Zachariášová
Argumentovala jste tady, že byla nějaká porada se všemi ředitelkami mateřských školek, které se vyjádřily téměř jednotně, a to v tom smyslu, že všechny preferují zachování mateřských školek jako mateřských školek a zvláštní zařízení jeselského typu. Prosím o odpověď do 30 dnů. (steno str. 42) V. Hujová 15.7.2015
příloha
7. L. Haupt,
L. Zachariášová
Z materiálu jsem to nevyčetl, ale ve zprávě o plnění usnesení se píše, že odhad předpokládaných nákladů na pětitřídní variantu je 33 mil. Kč. V dokumentaci, kterou jste uvedli v příloze č. 2, je ale uvedena částka 40 mil. Kč. Vím, že se jedná o odhad, ale rozdíl 7 mil. ve dvou materiálech mi připadá značný. Prosím o vysvětlení. (steno str. 26) V. Hujová 15.7.2015
příloha
8. L. Zachariášová,
T. Sunegha
Chci požádat paní starostku, aby odpověděla na tři otázky: co bude skladováno v budově, na jakých pozicích budou pracovat osoby, které jsou nyní zaměstnány v MŠ Buková a kam bude umístěn majetek, který je nyní v MŠ Buková? (steno str. 58) V. Hujová 15.7.2015
příloha
9. T. Sunegha První část otázky byla, jestli tam má být sklad. Druhá část: jestli si má pan ředitel vydělat na údržbu školky tím, že bude provozovat tento sklad, nebo jestli na něj dostane nějaké reálné finanční prostředky, které v rozpočtu zatím nejsou? (steno str. 58) V. Hujová 15.7.2015
příloha
10. S. Škapová Odpověď od paní Sukové jsem dostala, ale jsem trochu zmatená. Mé první otázky směřovaly k paní Vrabcové na výbor pro vzdělání, kde paní Suková odpověděla, že mé tři dotazy nepřísluší tomuto výboru, ale přitom na mé otázky v interpelacích paní Suková nebo možná někdo jiný odpověděl, že to bude řešit výbor pro výchovu a vzdělání. Jsem z toho rozpačitá. Byla bych ráda, abych konečně dostala řádnou odpověď. Proto se pokusím znovu říct,. o co mi jde. V lednu 2015 proběhly volby zákonných zástupců na ZŠ Jiřího z Poděbrad do školské rady. Žádám, aby mi byl přeposlán zápis o volbách do školské rady včetně přiloženého jmenného seznamu s vyznačeným podpisem oprávněných voličů. Neřešila jsem nic jiného než toto. V odpovědi je uvedeno, že úpravu volebního řádu a legálnost bude řešit kdokoli jiný. Ne, to nechci, chci seznamy s podpisy zákonných zástupců, aby bylo jasné, že volby proběhly řádně. (steno str. 74) J. Suková 15.7.2015
11. S. Škapová Pokud se týká dalšího dotazu, chtěla jsme prověřit a zjistit, jak ředitelé zajistili, jestli je správná kvalifikovanost všech pedagogů. Prosím doložit, jakým způsobem proběhla kontrola. Pokud se posléze zjistí, že někteří ředitelé nesplnili tento legislativní požadavek, chtěla bych vědět, jak to s nimi bude dále řešeno. Dotaz. Fluktuace docházkového systému pro pedagogy stále trvá. Zajímalo by mě, zda nedochází k nerovnému přístupu, kdy to využívají jen někteří zaměstnanci, jaký to má účel, jaká je efektivnost tohoto systému, jestli se požaduje poskytnutí biometrických prvků a jestli jsou tato data chráněna. Jaká výše investice byla, aby se mohlo toto zařízení pořídit? (steno str. 74-75) J. Suková 15.7.2015
12. M. Stropnický Rád bych se zeptal pana Bellu, který mi odpověděl 29. 5. na interpelaci na minulém jednání zastupitelstva, kde jsem se ptal na to, kam se poděly peníze z rozpočtové kapitoly na Nákladové nádraží Žižkov. Píše mi: Celý obnos dané kapitoly je přesměrován na chod Kulturního centra. Rád bych se pana Bellu zeptal, na čí návrh došlo k této úpravě rozpočtu, tedy kdo navrhl, že bude kapitola celá přesunuta na Kulturní centrum a zda on sám tento návrh podporoval, pokud to nepředkládal on sám? (steno str. 76) A. Bellu 9.7.2015
13. O. Rut Rád bych dostal písemnou odpověď od paní starostky - případně to delegujte na pana tajemníka nebo na kteréhokoli jiného vašeho zástupce - na otázku, co vedlo k rozhodnutí, že tato místnost tak nákladně zrekonstruovaná a pěkně vybavená nemůže být využívána pro potřeby jednotlivých klubů zastupitelstva, případně setkání s veřejností. Na základě čeho toto rozhodnutí bylo přijato? Bylo to přijato na poradě vedení, nebo jiným způsobem? Je toto rozhodnutí formalizováno? Pokud není formalizováno, prosím paní starostku, aby nám písemně sdělila, z jakého důvodu to není možné. P. Fišer 16.7.2015
14. P. Ambrož Dále bych se chtěl zeptat, jaká je budoucnost Klubu důchodců v Hořanské ulici poté, co odtud odešel Svaz důchodců. Bude to zprivatizované, nebo to půjde do nějakého nájmu, nebo to bude pronajímané ad hoc? (steno str. 79) L. Vítkovská,
V. Hujová
15.7.2015
15.7.2015
15. T. Mikeska,
M. Chmelová
Žádám písemnou odpověď, proč tento sál nemůže být využíván kluby pro setkání s občany. (steno str. 81) P. Fišer 16.7.2015
16.7.2015

 

Galerie