Podané interpelace na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 30.4.2015

  přednesl
člen ZMČ
obsah předáno
komu
vyřízeno
dne
1. L. Zachariášová;, O. Rut; Měla bych dotaz, který s touto věcí souvisí v obecnějším smyslu. Před novelou zákona to bylo tak, že dotace a návratné finanční výpomoci do 50 tisíc schvalovala rada, nyní by tomu tak být nemělo. Jak to bude s tzv. rychlými granty, případně s dotacemi poskytovanými z fondu starostky apod.? Jak bude postupováno v této věci?  J. Materna 29.5.2015
2. H. Ganická, O Rut Zopakovala bych dotaz Lucie Zachariášové, jak to bude s rychlými granty, a ještě ho doplnila. Rychlé granty byly schváleny na jednání rady dne 25. 3., což je po termínu, kdy platí nová legislativní úprava. Proč tady dnes nemáme ke schválení nová pravidla pro poskytování rychlých grantů?  J. Materna 29.5.2015
3. T. Sunegha Chtěl bych se vrátit k poslednímu zasedání zastupitelstva, kde jsem vznesl tři interpelace. Kolega Bellu mi na interpelaci odpověděl, na dvě další interpelace mi paní starostka řekla – odpovíme do 30 dnů, ale ani jednou jsem odpověď neobdržel. Proč jsem neobdržel odpověď na svou interpelaci podle jednacího řádu?  V. Hujová 29.5.2015
4. L. Haupt Rád bych se zeptal paní Sukové na informace uváděné na webu v souvislosti s rychlými granty, proč v souvislosti s trochou nepořádku a s novelizací zákona ohledně udělování grantů na webu městské části nebyla podána žádná informace o tom, že rychlé granty jsou pozastaveny, nebo že se vůbec neudělují? Předpokládám, že žadatelé o tom vůbec nevěděli a pokud mám informace, granty na městskou část posílali. Proč není žádná informovanost? J. Materna 29.5.2015
5. M. Chmelová Pro mne jako představitelku neziskové organizace na Praze 3 je zcela nepřijatelné, že radnice nedala žádné informace na svůj web, co se s granty děje, že je pozastaven příjem rychlých grantů a jak se bude postupovat. Naopak na kauze Praha 3 informace jsou.Ptám se paní Sukové, proč nejsou informace na webu městské části a proč nebyli informováni zástupci neziskových organizací, že je nějaký problém a jak se bude postupovat? J. Materna 29.5.2015
6. L. Zachariášová, M. Chmelová Opakovaně jsem se chtěla zeptat, co bude s personálem z MŠ Buková? To, že tam dochází nějaký úředník ještě neznamená, že jim sděluje nějaké konkrétní informace. Dle mých informací od nich je nemají. Proto prosím o odpověď na dotaz, co konkrétně bude s personálem MŠ Buková? Kdy uvažujete o tom, do kterého konkrétního termínu padne rozhodnutí a informace o podpisu smluv? Mají si učitelky hledat nové místo, nebo místo Na Vrcholu nebo jinde mají garantované? Je třeba s nimi komunikovat. Kdy bude rozvázán pracovní poměr a kdy s nimi budou podepsané nové smlouvy?  J. Suková 29.5.2015
7. O. Rut Na centrálním registru smluv a objednávek rád brouzdám a přijde mi to čím dál tím méně jako užitečný a přehledný nástroj. Chtěl bych se zeptat, zda skutečně dochází k naplňování tohoto závazku, protože např. za měsíc březen na centrálním registru smluv visí jen jedna objednávka. Přišlo mi to podezřelé, kdyby městská část neobjednávala více. Za r. 2015 je to asi kolem deseti záznamů. Centrální registr smluv a objednávek není příliš užitečný v tom, že objednávky nejdou filtrovat, musíte si to hledat příkazem control F a dohledávat. Myslím si, že v souvislosti s novou právní úpravou týkající se grantů, která zavazuje od 1. 7. zveřejňovat veškeré smlouvy na dotace, kterých bude opravdu hodně, bylo by velmi záhodno najít lepší nástroj pro zveřejňování těchto informací o objednávkách nad 100 tisíc nebo i nižších, u grantů se to týká myslím hranice 50 tisíc. M. Papež, I. Holeček 14.5.2015
8. O. Rut Další věcí, která se stále několik let nedaří, je zajistit vyhledávání usnesení na webových stránkách. Podařilo se nám prosadit, že jsou zveřejňována s důvodovou zprávou a s přílohami, ale jelikož je jich tolik a nefunguje vyhledávání, tak když chcete něco dohledat, nedohledáte vůbec nic, pokud nechcete ztrácet hodiny času nad procházením jednotlivých odkazů. Rád bych se zeptal, zda v tomto jsou podnikány nějaké kroky a zda jsou podnikány nějaké kroky ohledně zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstva a jejich rozdělení na jednotlivé body hlasování? V interpelacích jsem se toho dotýkal na prosincovém nebo lednovém zastupitelstvu, ale stále nedošlo k žádnému posunu. Od paní starostky jsem dostal vágní odpověď, takže se jasně ptám, zda jsou v tom podnikány nějaké kroky a zda je nějaký horizont posunu? M. Papež, I. Holeček 15.5.2015
9. M. Chmelová Můžete mě seznámit s tím, kdo dělá pořádek na zastupitelstvo? Proč pokaždé sedíme jinak a jinde? To tady v předchozím období nebylo. Chtěla bych sdělit transparentní klíč, podle čeho se dělá zasedací pořádek? Proč kolegové ze Svobodných a komunisté v současné době dnes sedí v prvních lavicích a my v posledních lavicích? Proč je to vždycky jinak? Proč se nemůže udělat stabilní zasedací pořádek? V. Hujová 29.5.2015
10. P. Ambrož Další problém je, že paní ředitelka má smlouvu podepsanou s radnicí. Protože se vrátí ke své pedagogické činnosti jako učitelka, potřebovala by vědět, do kdy bude trčet v MŠ Buková a také pro ni platí, jestliže se chce někde uplatnit a nezůstane na úřadu práce, potřebovala by také odejít k 30. 6. To by byla další věc – kdo se o mateřskou školu bude starat? Kdo ji převezme jako správce, protože je tam movitý a nemovitý majetek, s kterým je třeba nakládat do té doby, než se rozhodneme, jak dál? J. Suková 29.5.2015
11. H. Ganická Ještě mám dotaz k databázi neziskových organizací. Jak budou kontrolovány organizace ziskové? Víme, že nejen neziskové, ale i ziskové organizace čerpají prostředky z tohoto fondu. Budou do toho také zařazeny, nebo budou zařazeny do jiné databáze?  J. Materna 29.5.2015
12. M. Stropnický Mluví se tady o nějaké dopravní studii ve vztahu k Nákladovému nádraží. Nevím, co má dopravní studie detailně zjišťovat. Máme podepsané nějaké memorandum, které mluví o kulturně vzdělávací konverzi budovy Nákladového nádraží. Zajímalo by mě, proč paní starostka jedná s ředitelem Státní tiskárny cenin, když to není ani kulturní, ani vzdělávací zařízení, ale je to nerušící výroba. Je to v rozporu s memorandem, s tím, co městská část perem paní starostky před rokem podepsala.
 Rád bych se zeptal, jestli městská část trvá na tom, co bylo podepsáno, jestli dál se účastní na memorandu a jestli platí to, že úsilím MČ Praha 3 je proměnit budovu v kulturně vzdělávací centrum. Pak tam ale nemůže být nerušící výroba. Přestože je podle územního plánu nerušící, tak by rušila kulturní akce, nebo kulturní akce by rušily výrobu. O tom jsem měl jednání s panem ředitelem a domnívám se, že tyto dvě aktivity jsou vzájemně obtížně slučitelné. Rád bych věděl, jestli městská část i nadále zůstává součástí memoranda, nebo jestli nyní preferuje, že tam budeme mít fabriku na peníze. Vzhledem k tomu, že mám informace o tom, kolik má Státní tiskárna cenin využít prostoru z domu, je to zhruba 6 tisíc m2 v podzemí a 6 tisíc m2 nad zemí jako kanceláře, což je 12 tisíc, což je méně, než má využít nadnárodní filmový archiv.
V. Hujová, A. Bellu 22.5.2015
13. M. Stropnický Kulturní akce na Nákladovém nádraží Žižkov. Vzhledem k tomu, že mám určité zkušenosti s organizací kulturních akcí na Nákladovém nádraží Žižkov, vím, že se tam mohou organizovat pouze v teplých slunečních letních dnech. Ptám se paní starostky, jestli má městská část nějaký záměr nebo plán, jak tuto rozpočtovou kapitolu využije a jaké akce bude v rámci této rozpočtové kapitoly na nádraží realizovat? A. Bellu 29.5.2015

 

Galerie