Podané interpelace na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 17. 3. 2015

  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1. T. Mikeska Vytipoval jsem 33 položek, o kterých si myslím, že MČ zbytečně utrácí. Těch 33 položek jsem si dal do tabulky, kterou odevzdám panu Maternovi i paní starostce, aby byla jistota, že tabulka byla předána.
 U všech položek bych chtěl znát, která firma zajišťuje plnění zakázky, způsob zadání zakázky – jestli to bylo na objednávku, nebo to bylo vysoutěženo, dále datum, kdy to bylo vysoutěženo, cena vysoutěžená, případně cena objednávky, rozpočet v r. 2015 a skutečné plnění v r. 2014. (steno str.42)
J. Materna 15.4.2015
2 L. Haupt Chtěl bych se předkladatele zeptat na vazbu navrhovaného rozpočtu s tím, co je v akčním plánu, konkrétně projektové záměry, zda tam existuje. U některých projektových záměrů jsem vazbu nenašel. Týká se to projektového záměru dosadba a terénní úprava ve východní části parku Parukářka. Je to projektový záměr číslo 5, který v r. 2015 plánuje výdaje ve výši 2 mil. Takovou částku jsem nenašel v běžných, ani v kapitálových výdajích. Možná je to schováno pod něčím jiným, ale na to bych se rád zeptal. Stejně tak co se týká projektového záměru 6 – oprava uličního stromořadí v Praze 3, výdaje ve výši 3,5 mil. Kč, kdežto v navrhovaném rozpočtu je v běžných výdajích uváděno pouze 2 mil.. Týká se to všechno ulice Jeseniova. Možná je to schováno ještě v jiné části rozpočtu, ale provázanost tam nevidímDalší příklad je číslo 7 – regenerace a stavební úpravy parku Židovské pece. V kapitálových výdajích je uvedena částka na Židovské pece 3,5 mil. na tento rok, kdežto v projektovém záměru téměř 6 mil. Nevím, jestli se to týká ještě něčeho jiného, ale v rozpočtu se Židovských pecí týká jen 3,5 mil. Nevím, jestli někdo tyto věci dával dohromady, nebo je to někde jinde. (steno str. 42-43) J. Materna 14.4.2015
3 T. Štampach Chtěl bych se zeptat na kartu č. 28, což je pro mne problematický projekt cyklogenerel. V přehledové tabulce odhadové náklady akce na letošní rok je nula korun, na samotné kartě je uvedeno 130 tisíc. Jaká částka odpovídá skutečnosti? Druhá otázka. Jak rada hodlá naložit se současně zpracovanou studií od pana Cacha, která již existuje? (steno str. 83) L. Vítkovská 3.4.2015
4 T. Sunegha Neznám žádný předpis ani směrnici, která by nám zakazovala prodávat nad cenou stanovenou znaleckým posudkem? (steno str. 93) A. Bellu 26.3.2015
5 S. Škapová Asi před měsícem jsem dávala žádost o zodpovězení tří otázek výboru pro školství a vzdělání. Paní Suková na výboru sdělila, že to výboru nepřísluší. Chtěla bych proto požádat o odpověď paní Sukovou. Nevím, mám-li je zopakovat, ale myslím, že určitě v zápise z výboru jsou. (steno str.99, 101) J. Suková 7.4.2015
6 P. Ambrož Dotaz - privatizace domu Za Žižkovskou vozovnou 18. Chtěl jsem vědět, jak se vyvíjí situace, neboť podle harmonogramu tehdy ještě pana Stropnického bylo napsáno červen 2013, (steno str. 100) J. Materna 15.4.2015

 

 

 

Galerie

  • 13.67 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

  • 33.75 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET | Stáhnout >

  • 13.84 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

  • 56.44 kB | PDF | Stáhnout >

  • 55.26 kB | PDF | Stáhnout >

  • 14.61 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >