Podané interpelace na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, konaného dne 17. 6. 2014

přednesl obsah   vyřízeno
člen ZMČ     dne
Ing. J. Srb Dotazy k závěrečnému účtu s odkazem na zápis z finanční, investiční a dopravní komise  (steno str.24-25) Mgr. J. Suková 11.7.2014
Ing. P. Sladkovský Chtěl jsem, aby byla důvodová zpráva doplněna o to, jak je naplňována tato nájemní smlouva, jestli je plněna. Berte to jako žádost o sdělení této informace písemně nebo ústně. Kolik zbývá majetku k dokoupení? (steno str. 38, bod 7 programu) Mgr. J. Suková 11.7.2014
Ing. J. Srb, Ing. P. Sladkovský Děkuji panu Rutovi za odpověď. Pokud ho to nebude příliš zatěžovat, prosím ho, zda mi může materiály buď zaslat, nebo ať mi napíše, kdy se u něho mohu zastavit. Zajímalo by mě, co občané říkali a vyhodnocení takového průzkumu. (steno str. 47, bod 10 programu) Mgr. O. Rut 2.7.2014
Ing. R. Rubík Chtěl jsem se zeptat, zda čísla, která se objevují ohledně nových vzniklých pracovních příležitostí, resp. počtu vydaných koncesí, živnostenských listů atd., to znamená nárůstu podnikatelské činnosti na Praze 3, byla korigována s ohledem na to, že na území MČ Praha 3 je cizinecká policie a většina z těchto živností jde z cizinecké policie přímo sem k nám. Mám určitou obavu, že buď nepodnikají na území Prahy 3, nebo se mohou zapojovat do šedé ekonomiky, což by korigovalo jásavý obraz toho, jaký máme nárůst podnikatelské činnosti za poslední roky na Praze 3. Bylo to s tímto ohledem nějakým způsobem korigováno? (steno str. 48, bod 10 programu) Mgr. O. Rut 2.7.2014
 Ing. P. Sladkovský Mohl by mi pan tajemník odpovědět třeba i písemně, jaký správce rozpočtové kapitoly a kolik zaplatil kanceláři Šikola za odhad 150 tisíc? Zajímalo by mě to hlavně z toho důvodu, proč platíme duplicitně jednu právní kanceláře, a pak platíme i druhou právní kancelář? Pokud vím, první právní kancelář ještě navyšovala pojistné plnění myslím na 200 mil., aby byla krytá za nějaké škody, které by způsobila svým posudkem, pak přijdou Zelení, a máme tu další právní kancelář. Zajímalo by mě, kdo to rozhodl, zda správce rozpočtové kapitoly, nebo zodpovědný zástupce starosty? Navíc tady čtu, že za 150 tisíc, a pak se dovídám, že to má stát 1,5 mil. To nás nová právní kancelář mystifikuje, když udělala takový odhad? (steno str. 80) Ing. P. Fišer 10.7.2014
Ing. J. Srb Chtěl bych požádat o doložení investovaných prostředků z rozpočtu městské části, potažmo dceřinné společnosti, která zajišťovala rekonstrukce. Prosím odděleně Radhošťskou 18, 20 a 22. Jedná se mi o prostředky, které byly investovány do těchto domů v posledních čtyřech letech. Chronologicky po letech – 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. Jedná se mi o Radhošťskou – ne kumulovaně na všechny roky, ale po letech(steno str. 98) PHDr. M. Stropnický 2.7.2014
Ing. P. Sladkovský Reaguji na minulou interpelaci, kdy jsem požadoval vysvětlení toho, proč a za jakých okolností byla ukončena smlouva se společností R-media na distribuci Radničních novin. Dostal jsem odpověď, že byla vypovězena dohodou obou stran. Prosím to upřesnit, jestli to bylo vypovězení, nebo to byla dohoda. Dále jsem měl dotaz, zda požadovala smluvní pokutu, jak je ze smlouvy možné. Bylo mi napsáno, že nepožadovala, ale tady není, proč nepožadovala. Znamená to, že smluvní strana neprovedla nějaké porušení smlouvy, nebo proč k tomu došlo? Proč nepožadovala smluvní pokutu, když jí to při porušení smlouvy tato smlouva umožňuje?
 Jestliže byla tato smlouva ukončena, nevidím tady rozhodnutí rady. Prosím k odpovědi na interpelaci připojit rozhodnutí rady. (steno str. 99)
Ing. V. Hujová 9.7.2014

Galerie