Podané interpelace na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, konaného dne 9. 12. 2014

         
  přednesl obsah předáno vyřízeno
  člen ZMČ   komu dne
1 O. Rut Vždycky jsme požadovali a snažili se o to, aby videozáznamy byly jednak zveřejněny, což se z minulého zastupitelstva nepodařilo, ale hlavně aby byly rozsekány podle jednotlivých bodů jednání, aby si každý mohl pohodlně vyhledat bod, který ho zajímá a nemusel se proklikávat dnes sedmi nebo osmihodinovým záznamem. To je první dotaz.Druhá oblast webu je vyhledávání ve fool textu. Byl jsem zvyklý na radnici vždycky pohodlně vyhledávat v interním systému usnesení rady a zastupitelstva a fungovalo to perfektně, krásně a rychle. Na webových stránkách to nefunguje. Rád bych se zeptal, zda rada v tom hodlá něco udělat, v jakém termínu, případně jaké jsou konkrétní IT překážky pro zavedení tohoto systému? Prosím o písemnou odpověď.V souvislosti s tím mám ještě dotaz, který se týká analýzy možnosti čerpání pro městskou část z evropských fondů a aktuálně začínajícím programovacím rozpočtovém období Evropské unie. Pamatuji si, že jsme na radě schvalovali zadání takové analýzy zpracování. Na radě jsem to tehdy kritizoval, považoval jsem to za předražené, ale dodnes jsem se výstup nedozvěděl. Požádal bych o poskytnutí výstupu v elektronické podobě, informace o tom, kolik výstup stál.považoval jsem to za předražené, ale dodnes jsem se výstup nedozvěděl. Požádal bych o poskytnutí výstupu v elektronické podobě, informace o tom, kolik výstup stál. (steno str.78) M. Papež 9. 1. 2015
2 T. Mikeska Dostal jsem k dispozici analýzu současného stavu informačních a komunikačních technologií příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 zpracovanou společností AV Bohemia. Je tam uvedeno, že cca 700 počítačů je ve špatném technickém stavu a městská část zakoupila podle usnesení č. 940 pouze 200 počítačů. Jakým způsobem se bude postupovat v r. 2015 a jakým způsobem budou organizována výběrová řízení?  J. Suková 9. 1. 2015

Galerie

  • 13.96 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

  • 13.86 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >