Podané interpelace na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, konaného dne 17. 12. 2013

  přednesl obsah   vyřízeno
  člen ZMČ     dne
1. P. Hurda Prosím, abyste mi předložili všechna výběrová řízení, která byla dělána, jak dopadla a proč byla zrušena. (str.8) Ing. J. Heller

15.1.2014

15.1.2014

2. Ing. J. Srb Jaké knihy a publikace o Praze 3, reprezentativní kalendář Prahy 3 se za 1,5 mil. Kč plánuje?Pak by mě také zajímalo, co se skrývá v částce propagace akcí MČ Praha 3, zda se to týká 2,7 mil. na akce za 7 mil., nebo co to je za propagaci, kterou bude městská část především v předvolebním období takto plánovat? (str.8) Ing. J. Heller

15.1.2014

15.1.2014

3. Bc. O. Pecha Připojuji se k tomu, co říkal kol. Srb. Byl bych rád, abychom tyto věci – odbor vnějších vztahů a komunikace z 18475 tis. Kč dostali – všichni dostali písemně, podrobně rozepsaný.str.9) Ing. J. Heller

15.1.2014

15.1.2014

4. P. Hurda Kolik akcí a jakých bude organizováno na Nákl. nádraží Žižkov za uvedenou částku?(str.12-13) PHDr. M. Stropnický 15.1.2014
5. Ing. J. Srb Prosím o doplnění pana Hellera, aby k rozpočtům za 7 mil., 2,5 mil., 2,7 mil. – je to odbor vnějších vztahů a komunikace, bylo jasně řečeno, jaké jsou dílčí nebo rámcové plánované částky. Rámcové plánované částky určitě budou, protože každá akce to bude mít. Prosím o jejich poskytnutí.(str.16) Ing. J. Heller

15.1.2014

15.1.2014

6. Ing. P. Sladkovský Prosím seznam úseků, částí komunikací, kde mozaiky mají být plánované - z rozpočtu (str.16) Mgr. O. Rút 7.1.2014
7. Ing. P. Sladkovský  Podzemní kontejnery. Tady je částka 8,5 mil. Podle populistické rétoriky kol. Ruta je to na 2,5 kontejneru, takže mi to nevychází. Prosím písemně, jaké jsou pro r. 2014 naplánované.(str.16) Mgr. O. Rút 7.1.2014
8. Ing. J. Srb Rád bych se dostal k sociálním položkám rozpočtu. Byl jsem překvapen – položka stacionáře a centra denních služeb – nula, azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny – 500 tisíc, terénní programy na příští rok 429 tisíc. Proč se vedení městské části nezaměřilo více na další programy – protidrogová prevence, azylová centra a jiné věci? Může mi někdo odpovědět?(str.17) Ing. J. Heller 15.1.2014
9. Ing. J. Srb Na posledním zasedání finanční komise jsme zjistili, že z naplánovaných 20 mil. na projektovou dokumentaci, která se měla týkat především zateplování, byl utracen pouze milion. Zazněla tam kouzelná věta, že do konce roku bude ještě utraceno. Věděl byste, pane kolego, jaká částka byla utracena na projektovou dokumentaci, která jistě nebude zatížená složitými výběrovými řízeními, je to za 20 mil. a určitě se podařilo najít firmy v částkách podlimitních, zda měla stejný osud jako velké investiční zakázky do bytového a nebytového fondu?(str. 27) Ing. J. Heller

15.1.2014

15.1.2014

10. P. Hurda Co znamená snižovat průběžnou činnost.  (str.28) Ing. J. Heller

15.1.2014

 

11. Bc. O. Pecha Mám doplňující otázky. Tato čtyři výběrová řízení a jejich závěr – řízení číslo 4, 7, 12 a 13 – jsou jen kladné. Tam, kde přišla nabídka z XY výběrových řízení pravděpodobně číslo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 atd., nevím, kolik jich je celkem, je to pravděpodobně kompletně celá nástavba, která šla teď ven, a z toho máme jen čtyři nabídky. Proto se od vás snažím zjistit, jak jste to inzerovali. Buď je tam nějaká chyba u nás, nebo lidé nemají peníze, nebo je možné oboje. Jsou jste věnovali aktivitu tomu, abyste to opravdu prodali? (str.44) Ing. J. Heller

15.1.2014

15.1.2014

12. Ing. R. Rubík Chci v tomto případě vědět, za kolik byly nemovitosti postaveny a za kolik se prodávají, zda nám aspoň pokryly náklady na výstavbu. - bod 12-15programu (str.48) Ing. J. Heller

15.1.2014

15.1.2014

13. Ing. J. Srb, Bc. O. Pecha Zajímá mě, zda byla zvažována možnost pronájmu, zda na to existuje nějaká ekonomická rozvaha. Chtěl bych odpověď na to, zda to rada MČ zvažovala nebo nezvažovala a zda výhodnost byla nebo nebyla zhodnocena. prosím o písemné odpovědi na otázky, které se projednávaly v rozsáhlé diskusi. Mé dotazy se rovněž týkaly bodů 13, 14 a 15,(str.44-48) Ing. J. Heller

15.1.2014

15.1.2014

15.1.2014

14. Ing. P. Sladkovský Prosím o to, abych se dozvěděl, kdy byla tato analýza vyhotovena, kdo ji vyhotovil, v případě, že byla objednána městskou částí, kdo byl ten subjekt, který to zpracoval a kolik za to dostal zaplaceno-předchozí interpelace (str.61) Ing. J. Heller 15.1.2014
15. Ing. P. Sladkovský V souvislosti s interpelací prosím kol. Ruta, kterému předám originál žádosti Národního divadla, aby si to převedl na sebe a aby odpověděl přímo zástupci Národního divadla a mně v kopii, abych věděl, jak bude na to reagováno. (str.64) Mgr. O. Rút 3.1.2014

Galerie

 • 12.99 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 14.19 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 12.96 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 14.97 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 43.2 kB | PDF | Stáhnout >

 • 12.85 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 15.24 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 51.98 kB | PDF | Stáhnout >

 • 15.5 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 12.9 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 592.64 kB | PDF | Stáhnout >

 • 12.86 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 13.3 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 66.73 kB | PDF | Stáhnout >

 • 13.29 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 12.77 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 506.22 kB | PDF | Stáhnout >

 • 13.14 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 12.88 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 13.25 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >

 • 182.85 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET | Stáhnout >

 • 182.84 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET | Stáhnout >

 • 12.81 kB | VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT | Stáhnout >