Podané interpelace na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, konaného dne 5. 11. 2013

  přednesl člen ZMČ obsah   vyřízeno dne
1. MUDr. B. Hanychová, MUDr. M. Zeman Kolik stojí v průměru jedno jednání ZMČ? (str.13,16) Ing. V. Hujová

29.11.2013

29.11.2013

2. Bc. O. Pecha Dotaz na akci Husité na Vítkově. V odpovědi pana Hellera na interpelaci pana Srba je, že zhodnocení této aktivity bylo někde prezentováno na ZMČ. Nepamatuji si, že bychom obdrželi hodnotící zprávu s podrobným rozpočtem, se sponzory atd., jak jsme to požadovali na minulém zastupitelstvu. Jestli se mýlím, doufám, že mě pan Heller opraví, nebo to do příště napraví a dostaneme vyhodnocení této akce. (str.16) Ing. J. Heller 3.12.2013
3. Bc. O. Pecha Kolik dala TOP 09 jako politická strana jako příspěvek, čili sponzorský dar na Vinobraní Prahy 3 na nám. Jiřího z Poděbrad, kde se prezentoval jejich předseda strany Karel Schwarzenberg, jejich kandidát do Poslanecké sněmovny? (str.16) Ing. V. Hujová 29.11.2013
4. Ing. P. Sladkovský Požadavek na zaslání ekonomické analýzy, která spočívala v posouzení skutečného stavu vývoje majetkových vztahů mezi městskou částí a FK Viktoria. (str.17+20) Ing. J. Heller

3.12.2013

3.12.2013

23.10.2013

5. Ing. J. Srb Požadavek na zaslání mediálního zhodnocení akce na Vítkově a fotodokumentace na CD. Dále požadavek na zaslání monitoringu inzerce a rozpočet inzerce. (str.17+18) Ing. J. Heller 3.12.2013
6. Ing. R. Rubík Z jakého titulu je považován za technickou poznámku hlasovatelný návrh. Chci vědět, jaké jsou podmínky pro uplatnění technické poznámky v souvislosti s hlasovatelným návrhem.(str. 21) Ing. V. Hujová 29.11.2013
7. Ing. R. Rubík Dále bych rád požádal kol. Stropnického, když mu bylo znemožněno, aby odpověděl na přímý dotaz v diskusi, zda by mi mohl odpovědět otázku ohledně Milešovské a Radhošťské do 30 dnů písemně. (str. 21) PHDr. M. Stropnický 18.11.2013
8. Ing. R. Rubík Požadavek na předložení ekonomické a právní analýzy slučování akciových společností. (str. 21) Ing. J. Heller 3.12.2013