Privatizační fond je účelový peněžní fond, z jehož prostředků jsou plněny finanční závazky městské části Praha 3 uvedené v kupních smlouvách o převodu vlastnictví jednotek uzavřených mezi městskou částí Praha 3 a nájemci jako nabyvateli jednotek prodaných v rámci privatizace bytového fondu městské části Praha 3.