Fond sociální je zřízen MČ Praha 3 za účelem poskytování finančních prostředků na pomoc občanům MČ Praha 3, kteří se ocitli v akutní, mimořádně nepříznivé zdravotní či sociální situaci, a vyčerpali veškeré možnosti jejího řešení.

Podrobnější informace k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu sociálního: Renata Škvárová, Odbor sociálních věcí, tel.: 222 116 462, e-mail: skvarova.renata@praha3.cz

Podrobnější informace v případě uzavření smlouvy: Ing. Daniel Žák, Odbor ekonomický, tel.: 222 116 343, e-mail: zak.daniel@praha3.cz.