Dotace, granty, výhodné úvěry a půjčky na zlepšování kvality domovního fondu je možné získat i v dalších programech:

Upozorňujeme, že v některých případech je nutno žádosti podávat se značným předstihem. Za aktualizaci www. stránek zodpovídá příslušná organizace, která finanční podporu poskytuje. Pro aktuální informace se proto prosíme obracejte na daná ministerstva či odbory.


Program regenerace městské památkové zóny

(Zřizovatel: Ministerstvo kultury a MČ Praha 3)

Více: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429 a Odbor kultury MČ P3, Lipanská 14, Praha 3, tel: 222 116 251 – PhDr. Eva Hájková


Zelená úsporám

(Zřizovatel: SFŽP ČR)

Více: www.jaknazelenou.cz , www.novazelenausporam.cz, www.nzu2013.cz,

 • Zřizovatel: Státní fond životního prostředí ČR při Ministerstvu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Informace o podání žádosti: www.jaknazelenou.cz , www.novazelenausporam.cz, www.nzu2013.cz, tel: 800 260 500, info@sfzp.cz
 • Využití: pro majitele nemovitostí ležící na území ČR
  • zateplování domů
  • výměna oken
  • kotle
  • tepelná čerpadla
  • solární ohřev
  • výstavba domů
  • větrání a rekuperace tepla

Program čistá energie Praha

(Zřizovatel: EU a MHMP)

Více: http://envis.praha-mesto.cz/(4hc5kd5503n3hdes2wykkr2y)/default.aspx?id=87673&ido=5048&sh=-530073640

 • Zřizovatel: EU a Magistrát hlavního města Prahy, Oddělení udržitelné energetiky MZO MHMP, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
 • Informace o podání žádosti: dotace.topení@praha.eu, tel: 236 004 314
  http://envis.praha-mesto.cz/(4hc5kd5503n3hdes2wykkr2y)/default.aspx?id=87673&ido=5048&sh=-530073640
 • Využití: fyzické osoby členského státu EU s trvalým bydlištěm na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, které vlastní, nebo užívají na území hl. m. Prahy byt a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014
 • Z programu je možno získat:
  • dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická
  • náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním
  • výměnu dožívajícího plynového kotle za nový
  • podporu využití obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla, solární systémy na ohřev vody a přitápění)
  • obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách

Grant Hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

(Zřizovatel: MHMP)

Více: http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/granty/


Programy Státního fondu rozvoje bydlení

(Zřizovatel: Státní fond rozvoje bydlení)

Více: http://www.portalobydleni.cz/zpravy/333-statni-podpora-prehled-poskytovanych-podpor/

 • Podprogramy:
  • Úvěr 150, Panel 2013+,
  • Výstavba nájemních bytů,
  • JESSICA,
  • Pro obce,
  • Povodňové programy

Programy podpory bydlení pro rok 2015

(Zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj)


Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty a Podpora hypotéčního úvěrování bytové výstavby

(Zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj)

Více: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek