Zastupitelstvo městské části Praha 3 v souladu se zákonem č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřídilo pro veřejnou finanční podporu (granty) poskytovanou z rozpočtu městské části Praha 3 následující účelové peněžní fondy: