předseda: Jana Belecová (belecova.jana@praha3.cz)
místopředseda: Petra Knesplová
členové: Filip Brückner, Zdeněk Řeřicha, Jaroslav Tingl, Pavel Hlaváček, Jiří Ptáček, Karel Vejvoda, Monika Bunžovoá

tajemník: Iveta Vlasáková, tel. 222 116 207

Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání výboru:

 
další předběžné termíny: 22. 3., 26. 4., 24. 5., 28. 6., 30. 8., 4. 10.22. 11. 2021

Výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 3 (dále jen ZMČ) pro oblast nakládání s nemovitým majetkem městské části Praha 3.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů výboru, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Výbor v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti nakládání s nemovitým majetkem. Doporučuje RMČ a ZMČ návrhy řešení.

Působnost výboru pro majetek:

  • projednává koncepci, pravidla a harmonogram privatizace bytového fondu a prodej dle zákona 72/1994 Sb.,a dle zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
  • projednává návrhy na nabytí a převod nemovitých věcí,
  • projednává návrhy na zatížení nemovitých věcí věcnými právy,
  • projednává a navrhuje pronájem nebo Výpůjčky nemovitých věcí,
  • projednává svěření nebo odejmutí správy k nemovitým věcem v majetku městské části Praha 3,
  • projednává vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
  • projednává podněty a návrhy občanů, které spadají do působnosti výboru.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání Komise pro majetek ve volebním období 2014–-2018