předseda: Tomáš Sunegha (sunegha.tomas@praha3.cz)
místopředsedkyně: Marcela Novotná
členové: Irena Kryštůfková, Pavel Musil, Mojmír Mikuláš, Petra Knesplová, Lucia Zachariášová
tajemník: Sněžana Pellarová, tel. 222 116 304
Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání výboru:

12, 11. 2019 od 17.00 hod. v Galerii pod Radnicí Havlíčkovo náměstí 9
Pozvánka a předběžný program ZDE

3. 12 .2019 od 17.30 hodin, Lipanská 7 č. místnosti 309


Oblast činnosti Výboru kontrolního:

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro úsek kontrolní činnosti.

Výbor kontrolní zejména:

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva městské části a Rady městské části
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti
  • Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu městské části, popřípadě Radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání výboru ve volebním období 2014–2018