předseda: Tomáš Sunegha (sunegha.tomas@praha3.cz)
místopředsedkyně: Marcela Novotná
členové: Irena Kryštůfková, Pavel Musil, Mojmír Mikuláš, Max Kellenberger, Tereza Smužová

tajemník: Sněžana Pellarová, tel. 222 116 304

Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání výboru:

15. 3.2021 od 16:30 h — v terénu (sraz Vinohradská ul. - před budovou VZP) pozvánka VK 2021-03-15 Pozvánka a předběžný program


Oblast činnosti Výboru kontrolního:

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro úsek kontrolní činnosti.

Výbor kontrolní zejména:

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva městské části a Rady městské části
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti
  • Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu městské části, popřípadě Radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání výboru ve volebním období 2014–2018