předseda: Jan Bartko (bartko.jan@praha3.cz)
místopředseda: Jan Materna
členové: Petr Venhoda, Tomáš Štampach, Josef Heller, Robert Pecka, Tomáš Kalivoda, Jan Hájek, Zdeněk Jahn
tajemník: Lenka Sajfrtová, tel. 222 116 340

Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání: 16. 9. 2019 od 18.00 hod. zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Pozvánka a předběžný program ZDE


Oblast činnosti Výboru finančního

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro oblast hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha 3.

Výbor finanční zejména:

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem s finančními prostředky Městské části Praha 3
  • plní další úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské částí

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu městské části, popřípadě Radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ.

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání výboru ve volebním období 2014–2018