předseda: Jan Bartko
členové: Petr Venhoda, Tomáš Štampach, Jan Materna, Josef Heller, Robert Pecka, Tomáš Kalivoda, Jan Hájek, Zdeněk Jahn
tajemník: Lenka Sajfrtová
Pokud máte dotaz na člena výboru či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Oblast činnosti Výboru finančního

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro oblast hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha 3.

Výbor finanční zejména:

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem s finančními prostředky Městské části Praha 3
  • plní další úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské částí

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu městské části, popřípadě Radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ.

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání výboru ve volebním období 2014–2018