předseda: Robert Pecka  
místopředsedkyně: Anna Gümplová
členové: Martin Sumerauer, Zdena Štěpánková, Linda Urbánková, Gabriela Pecićová, Alexander Bellu, Irena Kryštůfková, Vladimír Lieberzeit

tajemník: Eva Hájková, tel. 222 116 251


Nejbližší jednání komise:

6. 4. 2021 od 17 h, distančně — videokonference Microsoft Teamspozvánka KK - 2021-04-06 Pozvánka a předběžný program


Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro dané oblasti.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se příslušných oblastí. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost kulturní komise:

 • projednává organizaci jednotlivých kulturních akcí, které pořádá radnice,
 • projednává způsob podpory kulturních aktivit na Praze 3,
 • sleduje činnost kulturních organizací a zařízení, které městská část založila, zřídila nebo vlastní,
 • projednává  návrhy na udělení ocenění a uznání městské části Praha 3, např. zápis do knihy cti,
 • projednává umístění pamětních desek,
 • projednává návrhy názvů ulic, silnic, náměstí, parků a mostů a dalších veřejných prostranství,
 • vyjadřuje se k žádostem o finanční výpomoc, jedná-li se o památkově chráněný objekt či kulturní památku,
 • projednává koncepci ochrany památek a památkových území,
 • projednává koncepci kultivace památkové zóny na území Prahy 3,
 • projednává koncepci podpory turistického ruchu na území Prahy 3,
 • projednává koncepci spolupráce se zahraničními partnerskými městy a oblastmi,
 • posuzuje žádosti o granty z příslušných oblastí,
 • projednává vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání komise ve volebním období 2014–2018