předseda: Michal Papež
místopředseda: Tomáš Hrubý
členové: Gabriela Pecićová, Jiří Brandejs, Ivan Holeček, Lukáš Haupt, Pavel Ambrož, Marek Korejs
tajemník: Eva Hájková

Rada městské části schválila zřízení a působnosti komisí Rady městské části na základě usnesení č. 967 ze dne 25. 11. 2014.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast vypisování grantových témat, udělování grantů a jejich kontroly.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti grantové podpory. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro udělování grantů:

  • svoji činnost řídí dle zásad Grantového a podpůrného fondu, schválených Zastupitelstvem městské části Praha 3,
  • projednává koncepci grantové podpory projektů,
  • projednává návrh na vypsání grantových témat,
  • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.