předseda: Štěpán Štrébl (strebl.stepan@praha3.cz)
místopředsedkyně: Petra Sedláčková (sedlackova.petra@praha3.cz)
členové: Josef Šmída, Alexander Bellu, Tomáš Štampach, Michal Červený, Roman Nováček, Liam Bibikov, Jakub Vyplel

tajemník: Tomáš Hilmar, tel. 222 116 371

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližší jednání komise:

4. 2. 2021 od 17.30 h, distančně — videokonference Microsoft Teams  pozvánka KTI 2021-02-04 Pozvánka a předběžný program


Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast zlepšování informačních systémů Úřadu městské části Praha 3 a prezentace radnice prostřednictvím webových stránek.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti informačních systémů a webu. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro transparentnost a informatiku:

  • projednává koncepci IT systému ÚMČ Praha 3, organizací a zařízení, které městská část založila, zřídila nebo vlastní, s cílem zefektivnění a zrychlení rozhodovacích procesů s využitím IT,
  • projednává návrh investic do IT systému ÚMČ a organizací a zařízení, které městská část založila, zřídila nebo vlastní,
  • projednává koncepci komunikace radnice s veřejností, transparence rozhodovacích procesů a participace veřejnosti v procesech radnice,
  • projednává organizační a technická opatření zabezpečující otevřenost radnice, transparentnost úředních a rozhodovacích procesů a celkovou vstřícnost k občanům,
  • projednává a navrhuje strukturu oficiální webových stránek městské části Praha 3,
  • projednává a navrhuje realizaci nových komunikačních forem a aktualizaci stávajících,
  • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání komise ve volebním období 2014–2018