předseda: Vladimír Lieberzeit
členové: Pavel Křeček, Pavla Jenková, Marcela Novotná, Jan Novotný
tajemník: Jonáš Merta, tel. 222 116 313

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej přes podatelnu (podatelna@praha3.cz).


Nejbližsí jednání komise: 2. 3. 2020 od 17.00 hod., zasedací sál zastupitelstva, Havlíčkovo náměstí 700/9
pozvánka KSP 2020-03-02Pozvánka a předběžný program ZDE


Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro dané oblasti.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se příslušných oblastí. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro strategické plánování:

  • koordinuje a schvaluje přípravy aktualizace strategického plánu, případně dalších strategických dokumentů městské části,
  • stanovuje metodický přístup k přípravě strategického plánu, případně dalších strategických dokumentů městské části,
  • koordinuje a schvaluje samotnou tvorbu strategického plánu, případně dalších strategických dokumentů,
  • koordinuje zpracování a schvaluje tzv. akční plány obsahující přehled činností plánovaných městskou částí pro kalendářní rok,
  • koordinuje zpracování a schvaluje vyhodnocení plnění akčních plánů,
  • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období