Oblast činnosti komise pro privatizaci bytového fondu:

Schvaluje koncepci pro další postup privatizace

Jednací řád komise zde.