Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny

předseda: Mgr. Dan Merta, dan&gjf.cz
místopředsedkyně: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
členové: doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., MSc. Arch. Keteřina Čechová, Ing.arch. MgA. Markéta Mráčková, Ing. arch. Jan Sedlák, doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, Ing. arch. Tomáš Vích
tajemník: Zdeněk Fikar, +420 222 116 147, fikar.zdenek@praha3.cz

Pokud máte dotaz na člena komise či jiný podnět, zašlete jej na e-mail podatelna@praha3.cz.


Termíny zasedání


Co děláme?

  • Komise navrhuje koncepci budoucího urbanistického rozvoje městské části.

  • Definuje v součinnosti s IPR rozvoj městské části v horizontu 10, 20 a 50 let tak, aby bylo možné přijímat strategická rozhodnutí pro další rozvoj v rámci hlavního města Prahy.

  • Inicializuje rozpravu o budoucím rozvoji městské části v návaznosti na rozvoj hlavní města Prahy.

  • Posuzuje návrhy k úpravě veřejných prostor.

  • Formuluje stanoviska k významným developerským projektům nebo úpravám týkajícím se krajiny městské části.

  • Plní roli Pracovní skupiny Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

 

Zápisy z jednání

Login