Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení RMČ č. 706 ze dne 8.9.2010

k prodeji pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1750 v k. ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čáslavská 8

č.j.: 762/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  706

ze dne 8. 9. 2010

 

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1750 v k. ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čáslavská 8

Rada městské části 

  

I.      d o p o r u č u j e

         Zastupitelstvu městské části

         schválit

         prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru dle zák. č. 72/1994 Sb.,  níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

         

Bytová jednotka č. 1750/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 506/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:     949 145,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 901/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     1 690 079,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 561/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 049 508,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 434/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     811 919,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1378/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:  

Cena:     2 633 057,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 358/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    676 900,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1217/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    2 313 251,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1036/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena.    1 979 570,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 652/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 232 789,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1217/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    2 313 251,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 1750/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1079/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    2 061 733,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 664/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 255 479,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1213/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    2 305 648,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1042/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 991 034,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 858/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 622 290,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 951/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 817 153,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 994/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 879 437,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 873/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 641 922,00 Kč

Bytová jednotka č. 1750/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 948/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:    1 792 461,00 Kč

Nebytová jednotka č. 1750/101 – ateliér spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 331/17213 na společných částech budovy č.p. 1750 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2640, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    483 519,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek a ateliéru jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne   24. 4. 2008

II.      u k l á d á

         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

         1.1. předložit prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru ke   schválení Zastupitelstvu městské části

 

  

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login