Usnesení rady č. 753 ze dne 22.9. 2010

k žádosti podle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem

č.j.: 802/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  753

ze dne 22. 9. 2010

 

 

k žádosti podle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem

 

 

Rada městské části  Praha 3

 

I.   bere na vědomí

         Žádost podle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem

II.      u k l á d á

         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

        1.1.  vypracovat návrh řešení v zákonných lhůtách

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části