Usnesení rady č. 752 ze dne 22.9. 2010

k revokaci usnesení RMČ č. 715 ze dne 8. 9. 2010 ke zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

č.j.: 813/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  752

ze dne 22. 9. 2010

 

 

k revokaci usnesení RMČ č. 715 ze dne 8. 9. 2010 ke zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

 

 

Rada městské části  Praha 3

 

I.   r e v o k u j e

 

         usnesení RMČ č. 715 ze dne 8. 9. 2010 ke zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se sídlem Havlíčkovo nám.   700/9, Praha 3 v příloze usnesení, nové znění nadační listiny je přílohou tohoto usnesení

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části