Usnesení rady č. 751 ze dne 22.9. 2010

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytového domu č.p. 918 na pozemku parc. č. 1405/1, budovy dvorního traktu bez č.p./e.č. na pozemku parc. č. 1405/3, včetně pozemků parc. č. 1405/1, 1405/2 a 1405/3, vše v k.ú. Žižkov, Bořivojova 27, Praha 3

č.j.: 777/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  751

ze dne 22. 9. 2010

 

 

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytového domu č.p. 918 na pozemku parc. č. 1405/1, budovy dvorního traktu bez č.p./e.č. na pozemku parc. č. 1405/3, včetně pozemků parc. č. 1405/1, 1405/2 a 1405/3, vše v k.ú. Žižkov, Bořivojova 27, Praha 3

 

 

Rada městské části  Praha 3

 

I.   bere na vědomí

zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytového domu č.p. 918 na pozemku parc. č. 1405/1, budovy dvorního traktu bez č.p./e.č. na pozemku parc. č. 1405/3, včetně pozemků parc. č. 1405/1, 1405/2 a 1405/3, vše v k.ú. Žižkov, Bořivojova 27, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.  r u š í

 

výběrové řízení na prodej bytového domu č.p. 918 na pozemku parc. č. 1405/1, budovy dvorního traktu bez č.p./e.č. na pozemku parc. č. 1405/3, včetně pozemků parc. č. 1405/1, 1405/2 a 1405/3, vše v k.ú. Žižkov, Bořivojova 27, Praha 3

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části