Usnesení rady č. 749 ze dne 22.9. 2010

k záměru pronájmu pozemků parc. č. 2639/205, 2931/174, 4273/1 vše  v  k. ú. Žižkov

č.j.: 804/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  749

ze dne 22. 9. 2010

 

 

k záměru pronájmu pozemků parc. č. 2639/205, 2931/174, 4273/1 vše  v  k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.       schvaluje

         záměr pronájmu pozemků parc. č. 2639/205, 2931/174, 4273/1 vše v  k. ú. Žižkov

  

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části