Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 748 ze dne 22.9. 2010

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

č.j.: 797/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  748

ze dne 22. 9. 2010

 

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

         návrh Ing. Petra Fišera, tajemníka Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.      s c h v a l u j e

         odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za plnění mimořádných pracovních úkolů v průběhu III. čtvrtletí roku 2010 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.    u k l á d á

1. oddělení personální práce a mezd

         1.1. zajistit vyplacení odměn

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login