Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 745 ze dne 22.9. 2010

k přijetí dotace na projekt „Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Praha 3“

č.j.: 811/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  745

ze dne 22. 9. 2010

 

 

k přijetí dotace na projekt „Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Praha 3“

 

Rada městské části

I.       s o u h l a s í

1.    s přijetím dotace ve výši 903.703,00 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23/57, vydaného Ministerstvem vnitra,  které je přílohou tohoto usnesení

2.    se spolufinancováním tohoto projektu do výše 15 % celkových uskutečněných způsobilých výdajů z rozpočtu městské části Praha 3, tj.  159.477,00 Kč

II.      d o p o r u č u j e

          Zastupitelstvu městské části

1.    schválit přijetí dotace ve výši 903.703,00 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23/57, vydaného Ministerstvem vnitra,  které je přílohou tohoto usnesení

2.    schválit spolufinancování tohoto projektu do výše 15 % celkových uskutečněných způsobilých výdajů z rozpočtu městské části Praha 3, tj. 159.477,00 Kč

 

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login